Recht op inzage AVG en de reikwijdte van artikel 15 AVG

Recht op inzage AVG; de reikwijdte van artikel 15 AVG

Recht op inzage AVG: de reikwijdte van artikel 15 AVG. Wat wordt er verstaan onder het verstrekken van “kopieën van de persoonsgegevens”?
Geschil software implementatie

Geschil software implementatie: Haviltex of CAO-norm?

Implementatie software leidt tot een gang naar de rechter die de overeenkomst mag uitleggen. Wordt de Haviltex of CAO-norm gehanteerd?
Belangenafweging AVG ook zonder dat eerst de verwerking vaststaat

Belangenafweging AVG ook zonder dat eerst de verwerking vaststaat

Belangenafweging AVG ook zonder dat de verwerking vaststaat. De verzoeker in deze zaak wordt door het hof Amsterdam in het ongelijk gesteld.
Adequaatheidsbesluit AVG

Goede stap naar nieuw adequaatheidsbesluit

De EDPB heeft aangegeven dat er een goede eerste stap is gemaakt om tot nieuwe afspraken te komen over de doorgifte van persoonsgegevens.
open normen in de AVG

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid.

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid. Hoe te handelen?
modernisering consumentenbescherming

Modernisering consumentenbescherming

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming waardoor consumenten beter worden geïnformeerd.
IT-dienstverlener-beveiliging

IT-dienstverlener tekortgeschoten door onvoldoende beveiliging

IT-dienstverlener is tekortgeschoten door onvoldoende beveiliging en kan zich niet beroepen op algemene voorwaarden. Vordering toegewezen.
immateriële schadevergoeding

Immateriële schadevergoeding op grond van AVG door ondoordachte email

Gedaagde in deze zaak verstuurt per ongeluk een e-mail met Excel bijlage die persoonsgegevens bevat. Immateriële schadevergoeding toegekend.
Vernietiging persoonsgegevens op grond van AVG en Wmo

Vernietiging persoonsgegevens op grond van de AVG en Wmo

Vernietiging persoonsgegevens op grond van AVG en Wmo. De Wmo bevat als lex specialis een concretisering van de algemene normen.
Inzagerecht onder de AVG

Inzagerecht onder de AVG

Het inzagerecht onder de AVG mag worden beperken, als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.