algemene voorwaarden van tafel

Algemene voorwaarden niet van toepassing

Zijn je algemene voorwaarden wel van toepassing of niet? De terhandstelling is een punt van aandacht! Voorkom afwijzing van je voorwaarden.
AVG en privacyrecht hulp voor de OR

AVG en privacyrecht, hulp voor de OR

De ondernemingsraad draagt medeverantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens en de toepassing van de AVG. Hulp voor de OR.
anonimiseren of pseudonimiseren

Pseudonimiseren of anonimiseren?

Persoonsgegevens pseudonimiseren of anonimiseren onder de AVG? Let op ontwikkelingen zoals de toegankelijkheid tot kwantumcomputers.
Wifitracking

Wifitracking door gemeente leidt tot boete

In het besluit over Wifitracking wordt ingegaan op technieken als het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens. Is dit toereikend?
avg en social media

Guidelines AVG en social media

De EDPB richtlijnen inzake AVG en social media verduidelijkt de rollen en verantwoordelijkheden tussen providers en doelgroepen.
Recht op inzage onder de AVG niet zonder identificatie

Recht op inzage onder de AVG niet zonder identificatie

Het recht op inzage in persoonsgegevens is één van je privacyrechten. Het inzagerecht is aan regels gebonden.
Welke elektronische handtekening onder een arbeidsovereenkomst?

Welke elektronische handtekening zet je onder een arbeidsovereenkomst?

Welke elektronische handtekening zet je onder een arbeidsovereenkomst? Dit hangt af van de arbeidsrechtelijke elementen die je opneemt.
personeeladdministratie verwerker AVG

Persoonsgegevens opslaan in een personeelsadministratie. Hoe zit het me de verwerkers?

Opslaan van persoonsgegevens in een personeelsadministratie die is uitbesteed. Verwerkingsverantwoordelijke is vrij om verwerkers in te zetten
Is een intentieverklaring bindend?

Is een intentieverklaring bindend?

Een intentieverklaring is niet zonder gevolgen en kan bindend zijn. Er kan al snel een overeenkomst ontstaan. Wat is het nut ervan?
Adequate beveiliging en passende maatregelen

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid.

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid. Hoe te handelen?