Factuurfraude bij aankoop auto

Een klant koop een auto en betaalt deze op een door het autobedrijf aangewezen bankrekening. Deze rekening behoort echter toe aan een hacker.

Overtreding artikel 12 AVG maar geen boete

Bij het opleggen van een boete onder de AVG moet de AP rekening houden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.
Dit gaat NIS2 betekenen voor jouw organisatie

NIS2 richtlijn uitgelegd

NIS2 richtlijn uitgelegd. Wat het is, voor wie is het van toepassing en hoe kun je als organisatie aan NIS2 voldoen?

Arbitrale vonnissen blijven van kracht

De eiser in deze zaak vordert vernietiging van de arbitrale vonnissen, omdat er geen arbitragebeding zou zijn overeengekomen.

Vordering tot verstrekken back-up moet specifiek zijn

Met een goede en correcte back-up voorkom je verlies van je data. De vraag is wat een correcte back-up eigenlijk omhelst.

NIS2: de beveiligings- en opleidingseisen

NIS2 noemt tal van eisen inzake beveiliging en opleiding. NIS2 richt zich hierbij rechtstreeks tot het bestuur van organisaties. Lees er hier meer over!
De enkele schending van de AVG levert geen recht op schadevergoeding op

Geen recht op schadevergoeding bij de enkele schending van de AVG

Enkele schending van de AVG levert geen recht op schadevergoeding op. Dit bestaat slechts indien cumulatief is voldaan aan drie voorwaarden
Nadere informatie van verwerker na ontvreemding van data

ICT-dienstverlener moet uitgebreid informatie verschaffen over datalek

Een ICT-dienstverlener moet als verwerker uitgebreid informatie verstrekken nadat er een datalek is opgetreden.
Nieuwe ICT-leverancier niet aansprakelijk voor verlies van data.

Nieuwe ICT-leverancier niet aansprakelijk voor dataverlies

ICT-leverancier niet aansprakelijk voor dataverlies. Omdat ICT-dienstverleners een steeds grotere zorgplicht krijgen, valt deze uitspraak op.
Geen journalistieke exceptie bij frustreren examenritten CBR

Geen journalistieke exceptie bij frustreren examenritten CBR

Gedaagde heeft de grenzen overschreden door in strijd met de AVG personen herkenbaar in beeld te brengen. Geen journalistieke exceptie.