Ben je verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? Een hulpmiddel met flowchart! De EDPB Guidelines 07/2020 gaan in op deze AVG begrippen. Een advies.
Zorgplicht ICT dienstverlener ook na beëindiging overeenkomst

Zorgplicht ICT dienstverlener ook na beëindiging overeenkomst

Als ICT dienstverlener heb je vaak een bijzondere zorgplicht. Deze zorgplicht kan doorlopen, ook na de beëindiging van een overeenkomst.
Digitale handtekening

Rechtsgeldig contracteren met een digitale handtekening

Hoe maak je een rechtsgeldig contract met een digitale handtekening? Wat is de bewijskracht van een digitale handtekening? eIDAS verordening
Werkgever maakt zich schuldig aan ernstige inbreuk op privacy na checken e-mail van een werknemer.

Hoe kun je als werkgever de e-mail van een werknemer inzien zonder ernstige inbreuk te maken op privacy

Het is als werkgever niet zomaar toegestaan om de e-mail van werknemers in te zien. Een werknemer heeft het recht op privacy.
Standard contractual clauses (SCC) in plaats van Privacy Shield gebruiken

Standard contractual clauses (SCC) in plaats van Privacy Shield gebruiken

Het Privacy Shield biedt geen rechtsgeldige grondslag meer voor het doorgeven van persoonsgegevens. Gebruik voortaan de Standard contractual clauses (SCC). Toets dit steeds aan Art. 45 lid 2 AVG i.v.m. de mate van rechtsbescherming.
De zes meest gestelde vragen over het verwerkingsregister

De zes meest gestelde vragen over het verwerkingsregister

Hoe maak je een verwerkingsregister? Zijn er tools voor behalve Excel? Moet je dit onderhouden? Tips om een verwerkingsregister te maken en bij te houden.
Zorgplicht van een ICT leverancier leidt tot aansprakelijkheid bij Ransomware

Zorgplicht en aansprakelijkheid ICT leverancier bij Ransomware

Een ICT leverancier heeft een wettelijke zorgplicht. Hierdoor kan een ICT leverancier aansprakelijk zijn voor de schade die voortkomt uit Ransomware.
Ontzorgen

Blijf ontzorgen in de ICT!

Binnen de ICT wordt er veel ontzorgd. Maar wat is dat “ontzorgen” nu eigenlijk?Juridisch gezien is het een overeenkomst van opdracht.
Tips voor veilig thuiswerken in overeenstemming met de AVG

Tips voor veilig thuiswerken in overeenstemming met de AVG

4 tips voor veilig thuiswerken in deze tijd van corona. Hoe zit dit in relatie tot de AVG? Welke beveiligingseisen stelt de AVG?
Mag je in de mail van je medewerker kijken?

Mag een werkgever de mailbox van een werknemer openen?

Mag je in de mail van je medewerker kijken? Een werknemer heeft het recht op privacy, ook binnen de zakelijke mailomgeving. De werkgever dient dit te respecteren. Dit recht is echter niet absoluut.