Het vakgebied van Recht en ICT

Het vakgebied van Recht en ICT vormt een aparte discipline binnen het recht waarbij kennis en inzicht is vereist in zowel de ICT als in de specifieke domeinen van het recht. De ICT kenmerkt zich door snelle veranderingen, veranderingen waarop het recht niet altijd direct een antwoord kan bieden. Om deze antwoorden te vinden worden er binnen het recht verschillende rechtsgebieden aangesproken: het privaatrecht, publiekrecht en het strafrecht. Niet alleen de snelle veranderingen leveren juridische uitdagingen op, ook de complexiteit van ICT diensten en producten speelt hierin een rol. De ICT kenmerkt zich door “oplossingen” die bestaan uit een samenhang van vele producten en diensten die soms niet allemaal even duidelijk en consistent zijn beschreven. Denk hierbij aan de kreet “de cloud”. Een zoektocht op internet zal vele definities en invullingen opleveren.

De samenhang tussen Recht en ICT is steeds meer merkbaar in onze samenleving. Dit rechtsgebied ontwikkelt zich voortdurend hetgeen zich uit in onder meer het intellectueel eigendomsrecht, het overeenkomstenrecht en het privacyrecht waaronder informatiebeveiliging en privacybescherming.