Tag Archief van: Intellectueel eigendomsrecht

Faillissementswet heeft ook consequenties voor Cloud- en SAAS aanbieders

Gevolgen Faillissementswet voor Cloud- en SAAS aanbieders.

De wijzigingen van de Faillissementswet heeft consequenties voor ICT-aanbieders en dan in het bijzonder voor Cloud- en SAAS aanbieder.
Bedrijfspagina op social media

Maak afspraak over bedrijfspagina op social media

Van wie is de bedrijfspagina, van de werkgever of van de werknemer? Maak afspraken met werknemers over bedrijfspagina’s op social media.
Facebook geen neutraal doorgeefluik

Facebook is niet slechts een neutraal doorgeefluik

De Voorzieningenrechter heeft Facebook verplicht om nepadvertenties te weren waarin De Mol Bitcoins aanprijst. Facebook is niet slechts een doorgeefluik.
Marktplaats

Aanbod en aanvaarding op Marktplaats

Je biedt wat aan op Marktplaats en je krijgt een aanbod. De koper ziet af van de koop. Kun je zijn gegevens opvragen om de koper te houden aan het aanbod?
Datalek en Diefstal

Een datalek betreft meer dan alleen persoonsgegevens

Bij een datalek denk je al snel aan persoonsgegevens en aan de AVG. Een datalek kan echter meer omvatten. Bereid je erop voor.
Foto is Foto

Een foto is een foto

Is er sprake van een auteursrechtelijk beschermde foto wanneer deze is gemaakt door een amateur fotograaf met slechts een mobiele telefoon
Gespecialiseerd in recht en ICT

Voormalig werknemer maakt inbreuk op computersystemen

Wat doe je met het account en de inloggegevens van vertrekkende werknemers? In deze zaak had een voormalig werknemer zonder toestemming toegang verschaft
smartphone

Verplicht meewerken aan het ontgrendelen van je smartphone?

Wat als je niet meewerkt aan het ontgrendelen van je smartphone? Mag je hiertoe door een opsporingsambtenaar worden gedwongen?
Geheim

IT beveiliging van belang voor afdwingen bedrijfsgeheimen

Wil er sprake zijn van een afdwingbaar bedrijfsgeheim is het van belang dat ook de fysieke en IT-beveiliging van je organisatie op orde is.

Tag Archief van: Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht

IE-Rechten

De bekendste voorbeelden van de IE-rechten zijn het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht.