Het privacyrecht stelt regels aan de verwerking van persoonsgegevens

Vrijwel iedere dag komen we bewust of onbewust in aanraking met het privacyrecht. Iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens van bijvoorbeeld burgers, leden, klanten of personeelsleden. Het privacyrecht stelt regels aan de verwerking van deze persoonsgegevens. De relatie tussen privacy en ICT is evident. ICT wordt ingezet om deze persoonsgegevens efficiënt te verwerken en beschikbaar te maken.

pri·va·cy (de; v(m)de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn: iemands privacy schend en zich ongevraagd met zijn privéleven bemoeien