Tag Archief van: Privacyrecht

Recht op inzage AVG en de reikwijdte van artikel 15 AVG

Recht op inzage AVG; de reikwijdte van artikel 15 AVG

Recht op inzage AVG: de reikwijdte van artikel 15 AVG. Wat wordt er verstaan onder het verstrekken van “kopieën van de persoonsgegevens”?
Belangenafweging AVG ook zonder dat eerst de verwerking vaststaat

Belangenafweging AVG ook zonder dat eerst de verwerking vaststaat

Belangenafweging AVG ook zonder dat de verwerking vaststaat. De verzoeker in deze zaak wordt door het hof Amsterdam in het ongelijk gesteld.
Adequaatheidsbesluit AVG

Goede stap naar nieuw adequaatheidsbesluit

De EDPB heeft aangegeven dat er een goede eerste stap is gemaakt om tot nieuwe afspraken te komen over de doorgifte van persoonsgegevens.
open normen in de AVG

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid.

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid. Hoe te handelen?
immateriële schadevergoeding

Immateriële schadevergoeding op grond van AVG door ondoordachte email

Gedaagde in deze zaak verstuurt per ongeluk een e-mail met Excel bijlage die persoonsgegevens bevat. Immateriële schadevergoeding toegekend.
Vernietiging persoonsgegevens op grond van AVG en Wmo

Vernietiging persoonsgegevens op grond van de AVG en Wmo

Vernietiging persoonsgegevens op grond van AVG en Wmo. De Wmo bevat als lex specialis een concretisering van de algemene normen.
Inzagerecht onder de AVG

Inzagerecht onder de AVG

Het inzagerecht onder de AVG mag worden beperken, als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Europees onderzoek naar het gebruik clouddiensten door overheidsinstellingen

Europees onderzoek naar gebruik clouddiensten door overheidsinstellingen

Nationale toezichthoudende autoriteiten waaronder de AP en GBA starten naar het gebruik van clouddiensten door overheidsdiensten.
Ben ik verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Ben ik een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? Advies bij het verwerken van persoonsgegevens onder het privacyrecht, waaronder de AVG.

Tag Archief van: Privacyrecht

Privacyrecht en AVG

Privacyrecht

Kennis van Privacyrecht. Wanneer je persoonsgegevens verwerkt, dan kan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn.