Berichten

Adequate beveiliging en passende maatregelen

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid.

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid. Hoe te handelen?
Meldplicht datalekken

Nieuwe guidelines voor het melden van datalekken

Datalekken voorkomen of weten hoe te handelen bij een datalek? De EDPB heeft praktische nieuwe richtlijnen (guidelines) voorgesteld.
Advies aan EU-hof over leidende toezichthouder in Facebook zaak

Advies aan EU-hof over leidende toezichthouder in Facebook zaak

Het Luxemburgse hof moet zich uitspreken over een Belgische rechtszaak tegen Facebook. De GBA wil dat het volgen van bepaald surfgedrag stopt.
DPIA zelf uitvoeren

Zo kun je zelf een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren

Hoe kun je het beste een DPIA uitvoeren? Om risico’s in kaart te brengen zijn er verschillende DPIA tools in omloop. Start met een pre-DPIA.
Controleren van de thuiswerker, is dat toegestaan?

Controleren van de thuiswerker

Mag je als werkgever controleren wat een thuiswerker doet? Controleren mag, maar daarvoor gelden strikte voorwaarden. De lat ligt hoog!
hoe toestemming vragen avg

Toestemming vragen onder de AVG

Hoe kun je toestemming vragen voor een verwerking onder de AVG? Toestemming in de zin van de AVG dient te voldoen aan vier voorwaarden.
De gevolgen van Schrems II

De gevolgen van Schrems II

Schrems II en de gevolgen. Het Privacy Shield is ongeldig en standard contractual clauses (SCC) bieden niet het benodigde beschermingsniveau.
Voldoen aan de AVG

Voldoen aan de AVG – Praktische tips

MKB organisaties kunnen er eenvoudig voor zorgen dat zij aan de AVG regelgeving voldoen. Praktische punten om snel mee aan de slag te gaan.
Ben je verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? Een hulpmiddel met flowchart! De EDPB Guidelines 07/2020 gaan in op deze AVG begrippen. Een advies.
Werkgever maakt zich schuldig aan ernstige inbreuk op privacy na checken e-mail van een werknemer.

Hoe kun je als werkgever de e-mail van een werknemer inzien zonder ernstige inbreuk te maken op privacy

Het is als werkgever niet zomaar toegestaan om de e-mail van werknemers in te zien. Een werknemer heeft het recht op privacy.