Berichten

Ben ik verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Ben ik een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? Advies bij het verwerken van persoonsgegevens onder het privacyrecht, waaronder de AVG.
Onvoldoende beveiligde website kan boete opleveren

Onvoldoende beveiligde website kan boete opleveren

Persoonsgegevens verwerken op je website? Zorg voor een passende beveiliging! Stem het beveiligingsniveau af op het verwerkingsrisico.
Portretrecht Marketing AVG

Mag je foto’s van je medewerkers voor marketing- en commerciële doeleinden gebruiken?

Foto's van medewerkers voor marketingdoeleinden gebruiken zoals op je website? Onder de AVG en het portretrecht gaat het om belangenafweging.
Nieuwe Standaard SCC's

Standaard SCC’s vervangen vorige set

De Standard Contractual Clauses (SCC's) bestaan uit vier modules waarmee verschillende vormen van internationale doorgifte worden afgedekt.
standaard verwerkersovereenkomst

Standaard verwerkersovereenkomst

Met deze standaard verwerkersovereenkomst helpt de EC om AVG-proof afspraken te maken. Wat zijn de voor- en nadelen van deze template?
AVG en privacyrecht hulp voor de OR

AVG en privacyrecht, hulp voor de OR

De ondernemingsraad draagt medeverantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens en de toepassing van de AVG. Hulp voor de OR.
anonimiseren of pseudonimiseren

Pseudonimiseren of anonimiseren?

Persoonsgegevens pseudonimiseren of anonimiseren onder de AVG? Let op ontwikkelingen zoals de toegankelijkheid tot kwantumcomputers.
Wifitracking

Wifitracking door gemeente leidt tot boete

In het besluit over Wifitracking wordt ingegaan op technieken als het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens. Is dit toereikend?
avg en social media

Guidelines AVG en social media

De EDPB richtlijnen inzake AVG en social media verduidelijkt de rollen en verantwoordelijkheden tussen providers en doelgroepen.
Recht op inzage onder de AVG niet zonder identificatie

Recht op inzage onder de AVG niet zonder identificatie

Het recht op inzage in persoonsgegevens is één van je privacyrechten. Het inzagerecht is aan regels gebonden.