Berichten

camera-toezicht-door-vve

Plaatsing camera’s door VvE niet in strijd met de AVG

Onder bepaalde voorwaarden mag een VvE bewakingscamera's en cameratoezicht toepassen. De inbreuk op privacy moet zo klein mogelijk zijn.
verwijdering van persoonsgegevens

Ouders minderjarige verzoeken verwijdering persoonsgegevens

Verzoek ouders om verwijdering door basisschool van persoonsgegevens van hun kind afgewezen. Wpo biedt wettelijke grondslag voor verwerking.
immateriele schade datalek

Immateriële schade bij datalek

Als organisatie kun je te maken krijgen met een datalek. Een persoon kan recht hebben op materiële en immateriële schadevergoeding.
Appellant in bezwaarprocedure tegen AP is geen belanghebbende

Appellant in bezwaarprocedure tegen besluit AP is geen belanghebbende

Appellant is geen belanghebbende bij bezwaar tegen besluit AP inzake het verbod op het verwerken van het BSN in het btw-identificatienummer.
Standard contractual clauses (SCC) in plaats van Privacy Shield gebruiken

Standard contractual clauses (SCC) in plaats van Privacy Shield gebruiken

Standard contractual clauses (SCC) in plaats van Privacy Shield bij uitwisseling persoonsgegevens met de VS. Nieuwe set SCC's beschikbaar.
Ben ik verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Ben ik een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? Advies bij het verwerken van persoonsgegevens onder het privacyrecht, waaronder de AVG.
Onvoldoende beveiligde website kan boete opleveren

Onvoldoende beveiligde website kan boete opleveren

Persoonsgegevens verwerken op je website? Zorg voor een passende beveiliging! Stem het beveiligingsniveau af op het verwerkingsrisico.
Portretrecht Marketing AVG

Mag je foto’s van je medewerkers voor marketing- en commerciële doeleinden gebruiken?

Foto's van medewerkers voor marketingdoeleinden gebruiken zoals op je website? Onder de AVG en het portretrecht gaat het om belangenafweging.
Nieuwe Standaard SCC's

Standaard SCC’s vervangen vorige set

De Standard Contractual Clauses (SCC's) bestaan uit vier modules waarmee verschillende vormen van internationale doorgifte worden afgedekt.

Portfolio Items

Wat is privacyrecht?

Privacyrecht

Kennis van Privacyrecht. Wanneer je persoonsgegevens verwerkt, dan kan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn.