Berichten

anonimiseren of pseudonimiseren

Pseudonimiseren of anonimiseren?

Persoonsgegevens pseudonimiseren of anonimiseren onder de AVG? Let op ontwikkelingen zoals de toegankelijkheid tot kwantumcomputers.
Wifitracking

Wifitracking door gemeente leidt tot boete

In het besluit over Wifitracking wordt ingegaan op technieken als het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens. Is dit toereikend?
avg en social media

Guidelines AVG en social media

De EDPB richtlijnen inzake AVG en social media verduidelijkt de rollen en verantwoordelijkheden tussen providers en doelgroepen.
Recht op inzage onder de AVG niet zonder identificatie

Recht op inzage onder de AVG niet zonder identificatie

Het recht op inzage in persoonsgegevens is één van je privacyrechten. Het inzagerecht is aan regels gebonden.
personeeladdministratie verwerker AVG

Persoonsgegevens opslaan in een personeelsadministratie. Hoe zit het me de verwerkers?

Opslaan van persoonsgegevens in een personeelsadministratie die is uitbesteed. Verwerkingsverantwoordelijke is vrij om verwerkers in te zetten
Adequate beveiliging en passende maatregelen

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid.

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid. Hoe te handelen?
Meldplicht datalekken

Nieuwe guidelines voor het melden van datalekken

Datalekken voorkomen of weten hoe te handelen bij een datalek? De EDPB heeft praktische nieuwe richtlijnen (guidelines) voorgesteld.
Advies aan EU-hof over leidende toezichthouder in Facebook zaak

Advies aan EU-hof over leidende toezichthouder in Facebook zaak

Het Luxemburgse hof moet zich uitspreken over een Belgische rechtszaak tegen Facebook. De GBA wil dat het volgen van bepaald surfgedrag stopt.
DPIA zelf uitvoeren

Zo kun je zelf een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren

Hoe kun je het beste een DPIA uitvoeren? Om risico’s in kaart te brengen zijn er verschillende DPIA tools in omloop. Start met een pre-DPIA.
Controleren van de thuiswerker, is dat toegestaan?

Controleren van de thuiswerker

Mag je als werkgever controleren wat een thuiswerker doet? Controleren mag, maar daarvoor gelden strikte voorwaarden. De lat ligt hoog!