Berichten

Grondslagen voor verwerking

Zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Toestemming is een onzekere basis.
Marktplaats

Aanbod en aanvaarding op Marktplaats

Je biedt wat aan op Marktplaats en je krijgt een aanbod. De koper ziet af van de koop. Kun je zijn gegevens opvragen om de koper te houden aan het aanbod?
Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst is niet altijd nodig

Verwerkersovereenkomsten worden te pas en te onpas aangeboden, ook iwanneer dit niet nodig is of er een andere overeenkomst dient te worden gesloten.
Inzagerecht

Inzagerecht onder de AVG

De inzage in vertrouwelijke documenten mag worden beperken, als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Backup van persoonsgegevens

Recht op vergetelheid: vergeet de back-up niet!

Bij het verwijderen van persoonsgegevens dien je ook rekening te houden met het opschonen van je back-up. Dit blijkt nog een lastige opgave te zijn.
vingerafdruk

Het gebruik van vingerscansystemen uitgesloten?

Met een biometrisch gegeven zoals een vingerafdruk, ben je identificeerbaar. Volgens de AVG is een biometrisch gegeven een persoonsgegeven.
e-mail tracking

Hoe om te gaan met e-mail tracking

De data die met e-mail tracking wordt verzameld, is veelal aan te merken als persoonsgegevens in de zin van de AVG. Let hierop bij de verwerking ervan.
Facebook

Heb je een Facebook Like-knop op je website?

Heb je op je website een like-knop van Facebook? Dan ben je samen met Facebook verantwoordelijk voor het verzamelen en doorzenden van persoonsgegevens.
Data en transactiegegevens

Transactiegegevens niet voor direct marketingdoeleinden gebruiken

De AP roept banken op, die voornemens zijn persoonsgegevens in transactiegegevens te verwerken voor direct marketing-doeleinden, om dit te heroverwegen.
Bewakingscamera

Inzet van bewakingscamera's in overeenstemming met de AVG?

Een aantal omwonenden van een bedrijfspand willen niet gefilmd worden als zij de openbare weg gebruiken. De AP heeft het verzoek afgewezen.