Berichten

Commercieel belang geen grondslag

Handel in persoonsgegevens aan banden

Dit besluit kan behoorlijke gevolgen hebben voor de manier waarop persoonsgegevens worden verhandeld. Commercieel belang geeft geen rechtvaardigheidsgrond
ransomware een datalek

Een datalek op grond van de AVG na ransomware

Is ransomware een datalek? Moet je op grond van de AVG een datalek melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP) na een ransomware uitbraak?

Valentijnsdag en de AVG

Een hele geruststelling voor de anonieme Valentijn. De AVG respecteert onder voorwaarden de rechten en vrijheden van anderen.
Bewaartermijn AVG

Persoonsgegevens bewaren onder AVG

Een leidraad voor het bewaren van personeelsgegevens Je mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
Inzagerecht

Inzagerecht onder de AVG

De inzage in vertrouwelijke documenten mag worden beperken, als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Persoonsgegevens buiten de EU

Persoons-gegevens uitwisselen buiten de EU

Schrems II. De advocaat-generaal komt tot het oordeel dat de model doorgifte-overeenkomsten voldoende waarborgen bieden voor doorgifte van persoonsgegevens.
AVG en marketing. Het gerechtvaardigde belang.

Het gerechtvaardigd belang binnen de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook invloed op de manier waarop organisaties met marketing en acquisitie kunnen omgaan.
foto en portretrecht

Fotograferen en publiceren: over het portretrecht en de AVG

Gelet op de AVG lijkt het vrijwel onmogelijk om (portret)foto’s te publiceren via een website of social media. Dit blijkt genuanceerder te liggen.
Bedrijfskalender-AVG-en-Portretrecht

Mag je foto’s van medewerkers voor je marketing gebruiken?

Foto's van medewerkers voor marketingdoeleinden gebruiken zoals op je website of als mailing? Onder de AVG en het portretrecht gaat het om belangenafweging.
Cookiewall

AP verbiedt de toepassing van een Cookiewall

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat zogenaamde cookiewalls niet voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).