• Juridisch advies

    Juridict heeft juridische kennis en ervaring met Privacy vraagstukken en ICT overeenkomsten zowel binnen profit- als non-profit organisaties.

    Juridische ondersteuning nodig ?
    advies ict- en privacyrecht AVG en contracten

Advies over ICT- en Privacyrecht | Juridict

Hoe pas ik de AVG toe, welke leveringsvoorwaarden zijn er van toepassing, wat zet ik in mijn SLA? De samenhang tussen Recht en ICT is steeds meer merkbaar in onze samenleving. Het rechtsgebied van ICT- en Privacyrecht ontwikkelt zich voortdurend. Dit komt tot uiting in onder meer het intellectueel eigendomsrecht, het overeenkomstenrecht en het privacyrecht. In dit rechtsgebied is er momenteel bijzonder aandacht voor informatiebeveiliging en privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort tot de AVG.

ju·ri·disch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoordrechtskundig, rechtsgeleerd

ICT (de; vafkorting van: informatie- en communicatietechnologie

Juridict Recht en ICT

Juridisch advies

Juridict helpt organisaties en ondernemers die juridische problemen willen voorkomen. We helpen bij het afsluiten van weloverwogen overeenkomsten en bij een praktische toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanuit het Zeeuwse Middelburg helpt Juridict organisaties en ondernemers die juridische problemen willen voorkomen. Hulp en advies is alleen waardevol als er rekening wordt gehouden met de dagelijkse praktijk. Juridict combineert diepgaande en inhoudelijke kennis van ICT vraagstukken met juridische kennis en ervaring. Hierdoor is Juridict als geen ander in staat om organisaties op integrale wijze te adviseren. Neem vrijblijvend contact op voor hulp bij Privacy, overeenkomsten en ondernemingssrecht.

Juridict deelt kennis op het gebied van ICT- en Privacyrecht

inspanningsverplichting resultaatverplichting

De ICT dienstenovereenkomst

Het verschil tussen een inspanningsverplichting en een resultaatverplichting wordt zichtbaar bij de projectmethodiek van de ICT dienstenovereenkomst.
ransomware een datalek

Een datalek op grond van de AVG na ransomware

Is ransomware een datalek? Moet je op grond van de AVG een datalek melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP) na een ransomware uitbraak?
Contractvrijheid

Onderhandeling afbreken kan gevolgen hebben

Aan een overeenkomst gaat vaak een onderhandeling vooraf. Dit kun je afbreken tenzij het onaanvaardbaar is op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen.