ICT- en Privacyrecht | Juridict

Hoe pas ik de AVG toe, welke leveringsvoorwaarden zijn er van toepassing, wat zet ik in mijn SLA? De samenhang tussen Recht en ICT is steeds meer merkbaar in onze samenleving. Het rechtsgebied van ICT- en Privacyrecht ontwikkelt zich voortdurend. Dit komt tot uiting in onder meer het intellectueel eigendomsrecht, het overeenkomstenrecht en het privacyrecht. In dit rechtsgebied is er momenteel bijzonder aandacht voor informatiebeveiliging en privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort tot de AVG.

ju·ri·disch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoordrechtskundig, rechtsgeleerd

ICT (de; vafkorting van: informatie- en communicatietechnologie

Juridict Recht en ICT

Advies en informatie over ICT- en Privacyrecht

Juridict informeert organisaties die juridische problemen willen voorkomen op het gebied van het ICT- en Privacyrecht. Wij informeren over actualiteiten en over een praktische toepassing van het overeenkomsten- en Privacyrecht waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyrecht en AVG
Overeenkomstenrecht
Intellectueel eigendomsrecht

Vanuit het Zeeuwse Middelburg informeert Juridict organisaties die juridische problemen willen voorkomen op het gebied van het ICT- en Privacyrecht.

Juridict deelt kennis op het gebied van ICT- en Privacyrecht

Kennis en informatie is alleen waardevol als er rekening wordt gehouden met de dagelijkse praktijk. Juridict combineert praktische en inhoudelijke kennis van ICT- en Privacy vraagstukken met juridische kennis en ervaring. Hierdoor is Juridict als geen ander in staat om organisaties op integrale wijze te informeren.

Het belemmeringsverbod van de Waadi en het relatiebeding

Het belemmeringsverbod in de Waadi tegenover het relatiebeding

Het belemmeringsverbod van de Waadi kan gevolgen hebben ingeval een werkgever een relatiebeding is overeengekomen met de werknemer.
Bewoording “met betalingsverplichting” geen vereiste van art. 6:230v lid 3 BW

Informatieplicht bij bestelknop op website wordt taalkundig uitgelegd

Heb je een bestelknop op je website? Zorg er dan voor dat het voor een consument duidelijk is dat er een betaalverplichting ontstaat.
Werken waar je wilt, ook in het buitenland?

Werken waar je wilt, ook in het buitenland?

Werken waar je wilt. Hoe zit het met het thuiswerken vanuit het buitenland bij dit wetsvoorstel? Moet dit altijd worden toegestaan?