• Juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Recht en ICT

    Juridict heeft juridische kennis en ervaring met Privacy vraagstukken en ICT overeenkomsten zowel binnen profit- als non-profit organisaties.

    Juridische ondersteuning nodig ?

Juridict | Deskundig advies op het gebied van Recht en ICT

Recht en ICT

De samenhang tussen Recht en ICT is steeds meer merkbaar in onze samenleving. Het rechtsgebied van Recht en ICT ontwikkelt zich voortdurend. Dit komt tot uiting in onder meer het intellectueel eigendomsrecht, het overeenkomstenrecht en het privacyrecht. In dit rechtsgebied is er momenteel bijzonder aandacht voor informatiebeveiliging en privacywetgeving (AVG).

Juridict verschaft inzicht in het rechtsgebied van Recht en ICT. Dit zowel vanuit ICT- als vanuit juridisch perspectief.

ju·ri·disch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoordrechtskundig, rechtsgeleerd

ICT (de; vafkorting van: informatie- en communicatietechnologie

Juridict Recht en ICT

Onze diensten

Vanuit het Zeeuwse Middelburg helpt Juridict ondernemers die juridische problemen willen voorkomen. Hulp en advies is alleen waardevol als er rekening wordt gehouden met de dagelijkse praktijk. Juridict combineert diepgaande en inhoudelijke kennis van ICT vraagstukken met juridische kennis en ervaring. Hierdoor is Juridict als geen ander in staat om organisaties op integrale wijze te adviseren. Neem vrijblijvend contact op voor hulp bij Privacy, overeenkomsten en ondernemingssrecht.

Wij delen kennis op het gebied van Recht en ICT

Negatieve review

Negatieve review juridisch aanpakken

Het loont de moeite een negatieve beoordeling of review vooraf juridisch te laten toetsen aan de vereisten voor een onrechtmatige daad.
Ontzorgen

Blijf ontzorgen!

Binnen de ICT wordt er veel ontzorgd. Maar wat is dat “ontzorgen” nu eigenlijk?Juridisch gezien is het een overeenkomst van opdracht.
Persoonsgegevens buiten de EU

Persoons-gegevens uitwisselen buiten de EU

Schrems II. De advocaat-generaal komt tot het oordeel dat de model doorgifte-overeenkomsten voldoende waarborgen bieden voor doorgifte van persoonsgegevens.