• Juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Recht en ICT

    Juridict heeft juridische kennis en ervaring met zakelijke ICT vraagstukken en overeenkomsten zowel binnen profit- als non-profit organisaties.

    DienstenBlog
    Juridict

Juridict | Deskundig advies op het gebied van Recht en ICT

Recht en ICT

De samenhang tussen Recht en ICT is steeds meer merkbaar in onze samenleving. Het rechtsgebied van Recht en ICT ontwikkelt zich voortdurend. Dit komt tot uiting in onder meer het intellectueel eigendomsrecht, het overeenkomstenrecht en het privacyrecht.  In dit rechtsgebied is er momenteel bijzonder aandacht voor informatiebeveiliging en privacybescherming (AVG).

Juridict verschaft inzicht in het rechtsgebied van Recht en ICT. Dit zowel vanuit ICT- als vanuit juridisch perspectief.

ju·ri·disch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoordrechtskundig, rechtsgeleerd

ICT (de; vafkorting van: informatie- en communicatietechnologie

Juridict Recht en ICT

Onze diensten

Juridisch advies is alleen waardevol als er rekening wordt gehouden met de dagelijkse praktijk. Juridict combineert diepgaande en inhoudelijke kennis van ICT vraagstukken met juridische kennis en ervaring. Hierdoor is Juridict als geen ander in staat om organisaties op integrale wijze te adviseren.

Wij delen kennis op het gebied van Recht en ICT

Grondslagen voor verwerking

Zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Toestemming is een onzekere basis.
Bedrijfspagina op social media

Maak afspraak over bedrijfspagina op social media

Van wie is de bedrijfspagina, van de werkgever of van de werknemer? Maak afspraken met werknemers over bedrijfspagina’s op social media.
Facebook geen neutraal doorgeefluik

Facebook is niet slechts een neutraal doorgeefluik

De Voorzieningenrechter heeft Facebook verplicht om nepadvertenties te weren waarin De Mol Bitcoins aanprijst. Facebook is niet slechts een doorgeefluik.