• Juridisch advies

    Juridict heeft juridische kennis en ervaring met Privacy vraagstukken en ICT overeenkomsten zowel binnen profit- als non-profit organisaties.

    Juridische ondersteuning nodig ?
    advies ict- en privacyrecht AVG en contracten

Advies over ICT- en Privacyrecht | Juridict

Hoe pas ik de AVG toe, welke leveringsvoorwaarden zijn er van toepassing, wat zet ik in mijn SLA? De samenhang tussen Recht en ICT is steeds meer merkbaar in onze samenleving. Het rechtsgebied van ICT- en Privacyrecht ontwikkelt zich voortdurend. Dit komt tot uiting in onder meer het intellectueel eigendomsrecht, het overeenkomstenrecht en het privacyrecht. In dit rechtsgebied is er momenteel bijzonder aandacht voor informatiebeveiliging en privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort tot de AVG.

ju·ri·disch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoordrechtskundig, rechtsgeleerd

ICT (de; vafkorting van: informatie- en communicatietechnologie

Juridict Recht en ICT

Juridisch advies

Juridict helpt organisaties en ondernemers die juridische problemen willen voorkomen. We helpen bij het afsluiten van weloverwogen overeenkomsten en bij een praktische toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

ICT overeenkomst nakomen
Juridisch advies privacy en AVG
Contracten opstellen en beoordelen

Vanuit het Zeeuwse Middelburg helpt Juridict organisaties en ondernemers die juridische problemen willen voorkomen. Hulp en advies is alleen waardevol als er rekening wordt gehouden met de dagelijkse praktijk. Juridict combineert diepgaande en inhoudelijke kennis van ICT vraagstukken met juridische kennis en ervaring. Hierdoor is Juridict als geen ander in staat om organisaties op integrale wijze te adviseren. Neem vrijblijvend contact op voor hulp bij Privacy, overeenkomsten en ondernemingssrecht.

Juridict deelt kennis op het gebied van ICT- en Privacyrecht

Standard contractual clauses (SCC) in plaats van Privacy Shield gebruiken

Standard contractual clauses (SCC) in plaats van Privacy Shield gebruiken

Het Privacy Shield biedt geen rechtsgeldige grondslag meer voor het doorgeven van persoonsgegevens. Gebruik voortaan de Standard contractual clauses (SCC). Toets dit steeds aan Art. 45 lid 2 AVG i.v.m. de mate van rechtsbescherming.
De zes meest gestelde vragen over het verwerkingsregister

De zes meest gestelde vragen over het verwerkingsregister

Hoe maak je een verwerkingsregister? Zijn er tools voor behalve Excel? Moet je dit onderhouden? Tips om een verwerkingsregister te maken en bij te houden.
Zorgplicht van een ICT leverancier leidt tot aansprakelijkheid bij Ransomware

Zorgplicht en aansprakelijkheid ICT leverancier bij Ransomware

Een ICT leverancier heeft een wettelijke zorgplicht. Hierdoor kan een ICT leverancier aansprakelijk zijn voor de schade die voortkomt uit Ransomware.