Ontzorgen in de ICT. Wat is ontzorgen?

Blijf ontzorgen in de ICT!


Binnen de ICT wordt er veel ontzorgd. Maar wat is dat “ontzorgen” nu eigenlijk? Los van een eventuele definitie tussen partijen is een (ICT) overeenkomst tot ontzorgen, juridisch gezien een overeenkomst van opdracht.

Geschatte leestijd: 3 minuten

Binnen de ICT wordt er veel ontzorgd. Maar wat is dat “ontzorgen” nu eigenlijk? In april 2013 werd er in Trouw geschreven over het toen nieuwe werkwoord “ontzorgen”. Sinds die tijd kom je het woord te pas en te onpas tegen. Taalkundig is het misschien niet juist om het niet-bestaande woord te gebruiken. Het mooie van taal is echter dat het zich ontwikkelt. Het woord “ontzorgen” is inmiddels al redelijk in onze (marketing)taal ingeburgerd in de betekenis dat je iemands zorgen wegneemt. Zeker in de ICT branche erg doen gebruikelijk. Een mooie betekenis, nog mooier dan ik het woord zelf vind. Maar dat terzijde. 

Ontzorgen 

Taal is zowel in de rechtspraktijk als in de rechtswetenschap een belangrijk instrument. Bij de uitleg van bijvoorbeeld een overeenkomst, is de taalkundige betekenis van de gekozen woorden van belang. Dit naast de zogenaamde partijbedoeling op grond van de Haviltex-maatstaf. De vraag is dan ook welke betekenis we aan het woord “ontzorgen” mogen geven. Terugvallen op Van Dale gaat niet lukken. Het woord bestaat immers niet.

Zorgen wegnemen

De betekenis van ontzorgen die ik het meest tegenkom is “iemands zorgen wegnemen”. Terug naar de ICT aanbieders die je volledig ontzorgen. Wat mag je daarbij verwachten? Het is nogal een belofte. Het komt veelal terug als onderdeel van een overeenkomst of Service Level Agreement (SLA). Een overeenkomst komt op grond van art. 6:217 BW tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. 

Contractvrijheid

Een aanbod of aanvaarding is gebaseerd op een verklaring of een gedraging van iemand en die verklaring moet als doel hebben om een bepaald rechtsgevolg in te roepen. Eén van de hoofdregels van het overeenkomstenecht is die van contractvrijheid. In beginsel ben je vrij om te contracteren met wie je wil en geldt er contractvrijheid voor wat je als partijen met elkaar afspreekt. Je kunt dus prima afspreken dat je wordt ontzorgd. Het is vervolgens wel handig dat je daarbij vaststelt wat er onder wordt verstaat. 

Inspanningsverplichting

Los van een eventuele definitie tussen partijen is een overeenkomst tot ontzorgen, juridisch gezien, een overeenkomst van opdracht. Art. 7:401 BW zegt hierover: “De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen”. De opdrachtnemer heeft hierbij een inspanningsverplichting. Dit in tegenstelling tot de resultaatsverplichting. Hoe ver die inspanningsverplichting gaat, hangt weer af van de gemaakte afspraken. Ook het verschil in deskundigheid tussen de partijen speelt hierin een rol. Hierbij is de tendens dat de zorgplicht van ICT aanbieders zwaarder wordt. Dit blijkt uit de vele jurisprudentie op dit gebied.

Blijf ontzorgen!

Ontzorgen is goed! Het draagt bij aan een optimale klantbeleving en als aanbieder doe je extra je best om tevreden klanten te hebben. Blijf vooral ontzorgen en denk eraan om expliciet te benoemen wat je hieronder verstaat of wat je hierbij verwacht. Hulp nodig? Juridict eh… ontzorgt!.