Ben ik verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Ben ik een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? Advies bij het verwerken van persoonsgegevens onder het privacyrecht, waaronder de AVG.
Service Level Agreement

Realistische en meetbare afspraken in de Service Level Agreement (SLA)

Naast objectief en meetbaar dient de Service level agreement (SLA) duidelijk te zijn. Denk ook aan het opnemen van een exit regeling.
Onvoldoende beveiligde website kan boete opleveren

Onvoldoende beveiligde website kan boete opleveren

Persoonsgegevens verwerken op je website? Zorg voor een passende beveiliging! Stem het beveiligingsniveau af op het verwerkingsrisico.
Portretrecht Marketing AVG

Mag je foto’s van je medewerkers voor marketing- en commerciële doeleinden gebruiken?

Foto's van medewerkers voor marketingdoeleinden gebruiken zoals op je website? Onder de AVG en het portretrecht gaat het om belangenafweging.
Betaling van vervalste factuur

Hacker vervalst betaalinstructies op factuur: wie draagt de schade?

Facturen van een leverancier worden door een hacker aangepast. De klant betaalt onbedoeld aan de hacker. Heeft de klant bevrijdend betaald?
Nieuwe Standaard SCC's

Standaard SCC’s vervangen vorige set

De Standard Contractual Clauses (SCC's) bestaan uit vier modules waarmee verschillende vormen van internationale doorgifte worden afgedekt.
standaard verwerkersovereenkomst

Standaard verwerkersovereenkomst

Met deze standaard verwerkersovereenkomst helpt de EC om AVG-proof afspraken te maken. Wat zijn de voor- en nadelen van deze template?
algemene voorwaarden van tafel

Algemene voorwaarden niet van toepassing

Zijn je algemene voorwaarden wel van toepassing of niet? De terhandstelling is een punt van aandacht! Voorkom afwijzing van je voorwaarden.
AVG en privacyrecht hulp voor de OR

AVG en privacyrecht, hulp voor de OR

De ondernemingsraad draagt medeverantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens en de toepassing van de AVG. Hulp voor de OR.
anonimiseren of pseudonimiseren

Pseudonimiseren of anonimiseren?

Persoonsgegevens pseudonimiseren of anonimiseren onder de AVG? Let op ontwikkelingen zoals de toegankelijkheid tot kwantumcomputers.