anonimiseren of pseudonimiseren

Pseudonimiseren of anonimiseren?

Persoonsgegevens pseudonimiseren of anonimiseren onder de AVG? Let op ontwikkelingen zoals de toegankelijkheid tot kwantumcomputers.
Wifitracking

Wifitracking door gemeente leidt tot boete

In het besluit over Wifitracking wordt ingegaan op technieken als het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens. Is dit toereikend?
avg en social media

Guidelines AVG en social media

De EDPB richtlijnen inzake AVG en social media verduidelijkt de rollen en verantwoordelijkheden tussen providers en doelgroepen.
Recht op inzage onder de AVG niet zonder identificatie

Recht op inzage onder de AVG niet zonder identificatie

Het recht op inzage in persoonsgegevens is één van je privacyrechten. Het inzagerecht is aan regels gebonden.
Welke elektronische handtekening onder een arbeidsovereenkomst?

Welke elektronische handtekening zet je onder een arbeidsovereenkomst?

Welke elektronische handtekening zet je onder een arbeidsovereenkomst? Dit hangt af van de arbeidsrechtelijke elementen die je opneemt.
personeeladdministratie verwerker AVG

Persoonsgegevens opslaan in een personeelsadministratie. Hoe zit het me de verwerkers?

Opslaan van persoonsgegevens in een personeelsadministratie die is uitbesteed. Verwerkingsverantwoordelijke is vrij om verwerkers in te zetten
Is een intentieverklaring bindend?

Is een intentieverklaring bindend?

Een intentieverklaring is niet zonder gevolgen en kan bindend zijn. Er kan al snel een overeenkomst ontstaan. Wat is het nut ervan?
Adequate beveiliging en passende maatregelen

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid.

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid. Hoe te handelen?
algemene voorwaarden afwijzen

Wat te doen als je de algemene voorwaarden wil afwijzen?

Hoe moet je algemene voorwaarden gebruiken? En wat moet je doen als je algemene voorwaarden worden afgewezen? Of als je ze zelf wil afwijzen?
Meldplicht datalekken

Nieuwe guidelines voor het melden van datalekken

Datalekken voorkomen of weten hoe te handelen bij een datalek? De EDPB heeft praktische nieuwe richtlijnen (guidelines) voorgesteld.