Grondslagen voor verwerking

Zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Toestemming is een onzekere basis.
Bedrijfspagina op social media

Maak afspraak over bedrijfspagina op social media

Van wie is de bedrijfspagina, van de werkgever of van de werknemer? Maak afspraken met werknemers over bedrijfspagina’s op social media.
Facebook geen neutraal doorgeefluik

Facebook is niet slechts een neutraal doorgeefluik

De Voorzieningenrechter heeft Facebook verplicht om nepadvertenties te weren waarin De Mol Bitcoins aanprijst. Facebook is niet slechts een doorgeefluik.
Parkeerapp

Onderzoeksplicht bij gebruik van parkeerapp.

Parkeerders hebben ook bij gebruik van een parkeerapp een onderzoeksplicht om na te gaan welk parkeertarief verschuldigd is.
Marktplaats

Aanbod en aanvaarding op Marktplaats

Je biedt wat aan op Marktplaats en je krijgt een aanbod. De koper ziet af van de koop. Kun je zijn gegevens opvragen om de koper te houden aan het aanbod?
Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst is niet altijd nodig

Verwerkersovereenkomsten worden te pas en te onpas aangeboden, ook iwanneer dit niet nodig is of er een andere overeenkomst dient te worden gesloten.
Inzagerecht

Inzagerecht onder de AVG

De inzage in vertrouwelijke documenten mag worden beperken, als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Backup van persoonsgegevens

Recht op vergetelheid: vergeet de back-up niet!

Bij het verwijderen van persoonsgegevens dien je ook rekening te houden met het opschonen van je back-up. Dit blijkt nog een lastige opgave te zijn.
security risico's voorkomen

Security risico’s voorkomen en verzekeren

ICT-security is veel omvattend en complex om risico’s volledig uit te kunnen sluiten. Kies de juiste partners voor ICT-ondersteuning en Cyberverzekeringen.
Aansprakelijkheid

Omgaan met aansprakelijkheid

In het zakelijke verkeer is het te doen gebruikelijk om je aansprakelijkheid te beperken. Via een exoneratieclausule kun je dit bereiken.