Cameragebruik in gemeenschappelijke ruimte leidt niet tot onrechtmatige inbreuk op privacy

Rechtvaardigingsgrond bij cameragebruik in gemeenschappelijke ruimte

De aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond kan aan een privacy-inbreuk het onrechtmatige karakter ontnemen.

Tracking Cookies verkruimeld door rechtbank

Een internationale speler in de Adtech-industrie mag geen tracking cookies op de computer van de eiser zetten zonder zijn toestemming.

Schadevergoeding vanwege lekken bijzondere persoonsgegevens

Schadevergoeding na datalek wordt gedeeltelijk toegewezen doordat er sprake is van bijzondere persoonsgegevens.

Factuurfraude bij aankoop auto

Een klant koop een auto en betaalt deze op een door het autobedrijf aangewezen bankrekening. Deze rekening behoort echter toe aan een hacker.

Overtreding artikel 12 AVG maar geen boete

Bij het opleggen van een boete onder de AVG moet de AP rekening houden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.
Dit gaat NIS2 betekenen voor jouw organisatie

Dit gaat NIS2 betekenen voor jouw organisatie

NIS2 is een EU-richtlijn en gaat over cybersecurity bij bedrijven. Veel Nederlandse bedrijven krijgt te maken met een zorg- en meldplicht.

Arbitrale vonnissen blijven van kracht

De eiser in deze zaak vordert vernietiging van de arbitrale vonnissen, omdat er geen arbitragebeding zou zijn overeengekomen.

Vordering tot verstrekken back-up moet specifiek zijn

Met een goede en correcte back-up voorkom je verlies van je data. De vraag is wat een correcte back-up eigenlijk omhelst.

NIS2: de beveiligings- en opleidingseisen

De NIS2-richtlijn noemt tal van eisen inzake beveiliging en opleiding. NIS2 richt zich hierbij rechtstreeks tot het bestuur van organisaties.
De enkele schending van de AVG levert geen recht op schadevergoeding op

Geen recht op schadevergoeding bij de enkele schending van de AVG

Enkele schending van de AVG levert geen recht op schadevergoeding op. Dit bestaat slechts indien cumulatief is voldaan aan drie voorwaarden