Wat een ICT overeenkomst of een ICT contract zo complex maakt

Om te beginnen: wat is een overeenkomst? In art 6:213 is de definitie van “overeenkomst” gegeven: Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer anderen een verbintenis aangaan. Overeenkomsten zijn vormvrij, tenzij de wet dit anders bepaalt. Dit houdt in dat een overeenkomst niet alleen schriftelijk, maar bijvoorbeeld ook mondeling of via het internet kan worden gesloten. Dé ICT overeenkomst of hét ICT contract bestaat niet. ICT organisaties leveren een diversiteit aan producten en diensten. In de praktijk zie je dan ook een diversiteit aan contracten die ook nog eens onder diverse benamingen zijn terug te vinden. ICT overeenkomsten en ICT contracten kenmerken zich door een eigen en niet eenduidige terminologie, een samenhang van technologische producten en licenties en lastig te doorgronden dienstverlening. Dit maakt het tot complexe materie die vaak lastig te hanteren is.

over·een·komst (de; v; meervoud: overeenkomstenafspraak waarbij partijen zich tot iets verbinden; contract, verdrag