Een ICT overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling. In art 6:213 is de definitie van “overeenkomst” gegeven: Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer anderen een verbintenis aangaan. Overeenkomsten zijn vormvrij, tenzij de wet dit anders bepaalt. Dit houdt in dat een overeenkomst niet alleen schriftelijk, maar bijvoorbeeld ook mondeling of via het internet kan worden gesloten.

over·een·komst (de; v; meervoud: overeenkomstenafspraak waarbij partijen zich tot iets verbinden; contract, verdrag