Sinterklaas

Mag Sinterklaas persoonsgegevens van kinderen verwerken?


Stond Sinterklaas opeens voor de deur met een vraag over de AVG. Mag de Sint persoonsgegevens van kinderen verwerken?

Er werd vanavond op de deur geklopt. Het was donker en koud. Tegen mijn zin opende ik de deur en tot mijn verrassing stond er een paard in de deuropening. Pas daarna zag ik Sinterklaas vergezeld van de Hoofdpiet. De Sint verontschuldigde zich voor het late tijdstip maar kwam graag binnen voor het overleggen van een netelige kwestie. Het paard werd aan de brug voor het huis vastgezet en Sint en Piet gingen voor de haard zitten. De Sint vertelde dat hij voornemens was om het grote boek ook in een praktische database op te nemen. Hij had echter gehoord van de AVG en het feit dat de autoriteit persoonsgegevens (AP) nare boetes kan uitdelen wanneer je je hier niet aan houdt. Omdat de Sint zijn geld liever uitgeeft aan cadeaus voor kinderen kwam hij mij advies vragen.

Ik heb de Sint uitgelegd dat hij, gelet op de AVG, gegevens van kinderen verwerkt. Voor een verwerking is er een grondslag nodig. Ik heb de Sint toegelicht dat er zes grondslagen zijn. Zowel het gerechtvaardigd vertrouwen als de toestemming zijn voor Sint’s verwerking een mogelijkheid. Omdat de AP de voorkeur lijkt te hebben voor “toestemming” zijn we op deze grondslag verder gegaan. Vele van de kinderen die in het grote boek staan zijn jonger dan 16 jaar. Zelfs de Sint mag ten aanzien van kinderen onder de 16 jaar alleen hun gegevens verwerken als de ouders hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven. Omdat de Sint zich niet tot Nederland beperkt heb ik hem ook maar verteld dat deze leeftijd in België geen 16 maar 13 jaar is. Ik heb Piet aangeraden om Sint te helpen en de toestemmingen van alle ouders te verzamelen. De Sint heeft namelijk een inspanningsverplichting om te controleren of alle toestemmingen daadwerkelijk zijn gegeven en hij dient dit ook aantoonbaar vast te leggen.

Na al dit juridisch gezwets is de Sint met gezwinde spoed vertrokken om zijn taak te vervullen en menig kinderschoentje te vullen.