modernisering consumentenbescherming

Modernisering consumentenbescherming


De Eerste Kamer heeft op 29 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming dat een aantal regels in de digitale economie aanscherpt om consumenten duidelijker en eerlijker te informeren.

Geschatte leestijd: 2 minuten

Het gaat bij dit wetsvoorstel om een wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de wet handhaving consumentenbescherming en om de prijzenwet. Dit wetsvoorstel omvat de implementatie van EU Richtlijn 2019/2161. Deze richtlijn betreft de betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming.

Aanscherping consumentenrecht

De nieuwe wet biedt een aanscherping van de handhaving van het consumentenrecht en draagt bij aan de modernisering van de al geldende consumentenbescherming. Er worden regels geïntroduceerd, onder andere ten aanzien van online-platformen en online reviews. De wet gaat in op 28 mei aanstaande. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat toezien op de naleving van de wetgeving. 

Verbod op valse reviews

De nieuwe wet biedt een verbod voor handelaren om nep recensies of nep aanbevelingen te plaatsen. Ook komt er met deze wet een verbod op het tegen betaling door een ander laten plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. De handelaren dienen consumenten tevens te gaan informeren of, en zo ja hoe, zij controleren of reviews afkomstig zijn van consumenten die het product ook daadwerkelijk hebben gekocht.

Gepersonaliseerde aanbiedingen

Op grond van de nieuwe wet dienen handelaren consumenten te informeren of er een gepersonaliseerd aanbod wordt aangeboden. Dit kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld doordat een algoritme het zoekgedrag van een consument bijhoudt en analyseert.

Informatie over retourzendingen

Een ander opvallend punt is dat online handelaren consumenten dienen te informeren over wie er verantwoordelijk is voor de levering en het afhandelen van retourzendingen. 

Verplichtingen bij gratis digitale diensten

Ook komt er een verplichting voor aanbieders van gratis digitale diensten waarbij je als consument persoonlijke gegevens moet opgeven. Denk hierbij aan aanbieders van social media. Deze aanbieders moeten consumenten beter gaan informeren, bijvoorbeeld over de duur van het contract en over de manier waarop die kan worden beëindigd. Consumenten krijgen het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst zonder reden te ontbinden waarbij de aanbieder de verwerking van de persoonsgegevens moet beëindigen.

Vragen over dit onderwerp?

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.