Bedrijfspagina op social media

Maak afspraak over bedrijfspagina op social media


Organisaties beschikken vaak over meerdere bedrijfspagina’s op social media. Deze worden soms aangemaakt door een welwillende medewerker die ook het beheer uitvoert. Dat gaat allemaal goed totdat de medewerker de organisatie verlaat en het account “meeneemt”. Van wie is nu het account?

Eigenaar social media account

Dit overkwam een dierenopvangtehuis. De voormalig medewerker van de stichting dierenopvangtehuis werd gevraagd om de inloggegevens en het beheer van een Facebookpagina over te dragen aan de voormalige werkgever. De werknemer werkt hier niet aan mee. Zij heeft de pagina op eigen initiatief aangemaakt en in haar eigen tijd beheerd, zo motiveert zij. Omdat de vrouw weigerde hieraan mee te werken, besloot het dierenopvangtehuis om een kort geding aan te spannen.  

Tijdens dienstverband aangemaakt

De vrouw was in dienst bij het stichting dierenopvangtehuis. Tijdens haar dienstverband beheerde zij een Facebookpagina op naam van het dierenopvangtehuis. Die pagina heeft zij met haar eigen Facebookaccount aangemaakt. Nadat zij haar arbeidsovereenkomst had opgezegd heeft het bestuur van de stichting de vrouw gevraagd om de pagina over te dragen. De vrouw heeft geweigerd om hieraan mee te werken waarna de stichting heeft besloten om een kort geding aan te spannen.  

Eigen initiatief

Volgens het dierenopvangtehuis heeft de vrouw de pagina in opdracht van het dierenopvangtehuis aangemaakt en heeft zij de berichten namens het dierenopvangtehuis op deze pagina geplaatst. De vrouw bestrijdt dit. Volgens de vrouw heeft zij de pagina op eigen initiatief aangemaakt en in haar eigen tijd gevuld en beheerd. Het beheer van de Facebookpagina komt daarom volgens de vrouw aan haar toe.

Facebookpagina overdragen

De voorzieningenrechter komt tot het oordeelt dat het dierenopvangtehuis rechthebbende is ten aanzien van het beheer van de Facebookpagina. De Facebookpagina draagt de naam van het dierenopvangtehuis en alle inhoud van de pagina heeft betrekking op dierenaangelegenheden. De vrouw moet het beheer dan ook overdragen aan het dierenopvangtehuis. Volgens de rechter heeft de vrouw deze Facebookpagina weliswaar zelf aangemaakt, maar deed ze dat voor haar werkgever.

De vrouw moet binnen twee dagen na betekening van het vonnis het beheer van de Facebookpagina aan het dierenopvangtehuis overdragen en de inloggegevens daarvan aan Dierenopvangtehuis verstrekken. Als de vrouw dat niet doet, moet ze een dwangsom betalen.

Andere uitkomst

Zoals wel vaker geldt in het recht had de uitspraak ook anders kunnen uitvallen. De vrouw in deze zaak had bijvoorbeeld ook de weg kunnen kiezen van het auteursrecht. Bij deze benadering zou de stichting gaan beschikken over een gebruiksrecht maar geen eigenaar worden. Of de uitkomst hierdoor anders zou worden blijft gissen. Wat wel zeker is, is dat je hierover beter afspraken kunt maken. Je kunt het bijvoorbeeld onderdeel maken van je social mediabeleid.