De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht.

Het intellectueel eigendomsrecht, ook wel aangeduid als IE-recht, is de verzamelnaam voor een aantal rechten die als doel hebben immateriële prestaties te beschermen. De bekendste voorbeelden van de IE-rechten zijn het auteursrecht dat van toepassing is op werken, het merkenrecht dat onderscheidingstekens beschermt en het octrooirecht dat van toepassing is op uitvindingen. Er zijn tevens minder vaak voorkomende rechtsgebieden binnen  het IE-recht, zoals het databankenrecht, en het kwekersrecht.

ei·gen·dom (de; mhet recht om over een zaak in alle opzichten te beschikken