Digitale handtekening

Rechtsgeldig contracteren met een digitale handtekening


De normale handtekening wordt steeds vaker vervangen door een elektronische handtekening. Zeker nu er meer vanuit huis wordt gewerkt krijg ik steeds vaker de vraag hoe je rechtsgeldig kunt contracteren zonder gebruik te hoeven maken van de oude vertrouwde “natte handtekening” De vraag over het digitaal ondertekenen gaat meestal gepaard met de vraag of de overeenkomst wel rechtsgeldig digitaal gesloten kan worden en of er daarmee voldoende bewijskracht wordt geleverd.

Bewijskracht van een digitale handtekening

Over bewijskracht gesproken: een handtekening dient primair als bewijs tussen de ondertekenaars voor hetgeen ze zijn overeengekomen. Overeenkomsten zijn in beginsel vormvrij. Een handtekening is vaak helemaal geen vereiste voor een rechtsgeldige overeenkomst. Zo bezien is er vaak geen juridische belemmering om een digitale handtekening, in welke vorm dan ook, toe te passen. Dit wordt natuurlijk anders als je organisatie te maken heeft met verklaringen waarvoor er wel een wettelijk vormvereiste geldt.

Wat is een digitale handtekening?

Een digitale afbeelding van je handgeschreven handtekening kan dus al als digitale handtekening worden gezien. Deze vorm van een digitale handtekening is echter niet toereikend voor bepaalde overeenkomsten, akten, etc. Er is op het gebied van de elektronische handtekening Europese wetgeving; de zogenaamde eIDAS verordening. eIDAS staat voor Electronic Identities and Trust Services en refereert naar elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten. De eIDAS-verordening moet het vertrouwen in het elektronisch verkeer tussen burgers, bedrijven en overheden in Europa vergroten.

Drie vormen van de elektronische handtekening

Deze eIDAS verordening kent drie verschillende vormen van de elektronische handtekening: de gewone, de geavanceerde en de gekwalificeerde elektronische handtekening.  

De gewone digitale handtekening

De gewone digitale handtekening is de meest eenvoudige vorm. Hier gaat het om een digitale afbeelding van je handtekening. Deze gebruik je bijvoorbeeld in een Word document ter vervanging van een natte handtekening. Als deze handtekening voldoende betrouwbaar is, dan wordt een overeenkomst rechtsgeldig aangegaan. Deze gewone elektronische handtekening is makkelijk te vervalsen.

De geavanceerde handtekening

De geavanceerde digitale handtekening maakt gebruik van wiskundige algoritmen. Op deze manier wordt er een unieke code aan een ondertekening gekoppeld. Met deze code kun je bijvoorbeeld de ondertekenaar identificeren, het tijdstip vaststellen waarop er is getekend en wordt ervoor gezorgd dat een ondertekend document niet gewijzigd kan worden. Alles rondom de handtekening wordt vastgelegd. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om dit te vervalsen.

De gekwalificeerde handtekening

De gekwalificeerde digitale handtekening is een uitgebreide geavanceerde digitale handtekening. Deze handtekening wordt gecontroleerd en beveiligd met behulp van een certificaat dat door een erkende certificatiedienstverlener is uitgegeven. Deze certificaatdienstverlener dient door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te zijn erkend.

Rechtsgeldigheid van de digitale handtekening

De gekwalificeerde elektronische handtekening is de enige handtekening die hetzelfde rechtsgevolg heeft als een handgeschreven “natte” handtekening (art. 25 lid 2 eIDAS). Dit betekent niet dat je dan altijd maar moet kiezen voor een gekwalificeerde elektronische handtekening. De eIDAS-verordening voorziet ook in gebruik van andere vormen elektronische handtekeningen, maar dan met een ander rechtsgevolg dan dat van de gekwalificeerde. De gewone- en geavanceerde elektronische handtekening hebben ook dezelfde rechtsgevolgen als de handgeschreven handtekening wanneer de gebruikte methode voor ondertekening voldoende betrouwbaar is. 

Art. 25 lid 1 eIDAS:  Het rechtsgevolg van een elektronische handtekening en de toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures mogen niet worden ontkend louter op grond van het feit dat de handtekening elektronisch is of niet aan de eisen voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen voldoet.

Je kunt stellen dat de mate van het bewijsbelang van een overeenkomst, de zwaarte bepaald van het betrouwbaarheidsniveau van de handtekening.

Vragen over dit onderwerp?

Neem voor meer informatie gerust contact op. Vragen staat vrij!