Stroom

Bedrijfsnetwerk (z)onder spanning


Een netwerkbeheerder is voornemens werkzaamheden tijdens kantoortijd uit te voeren. Het gevolg is een stroomonderbreking waardoor je ICT omgeving een halve dag niet beschikbaar is. De rechtbank is van mening dat je je hierop prima kunt voorbereiden.

Beschikbaarheid is van vitaal belang

Je hebt een ICT omgeving waarbij je belangrijkste bedrijfsdata op een server staat. Voor de continuïteit van je bedrijfsproces is de beschikbaarheid van deze server van groot belang. Wat nu als de netbeheerder aankondigt om tijdens kantoortijd een stroomonderbreking te plannen waardoor je bepaalde tijd geen toegang meer hebt tot je server en hierdoor je medewerkers hun werk niet meer kunnen doen. Wat doe je dan? Een advocatenkantoor die in deze situatie terecht kwam koos ervoor in gesprek te gaan. Omdat dit gesprek niet tot het gewenste resultaat leidde werd er gekozen voor een kortgedingprocedure waarin een verbod werd gevorderd om deze werkzaamheden tijdens kantoortijd uit te voeren. 

De rechtbank is het hiermee niet eens en is van mening dat je je uitstekend op dit soort onderbrekingen kunt voorbereiden. Hoe komt de rechtbank tot deze beslissing?

Geen onderhoud tijdens kantoortijd

Het Advocatenkantoor in kwestie heeft met een kort geding geprobeerd te voorkomen dat de netwerkbeheerder gedurende kantooruren onderhoud zou gaan plegen aan het stroomnet. Door deze onderbreking zou immers het kantoor tussen 9.00 en 13.00 uur geen elektriciteit hebben. Hat advocatenkantoor is van mening dat deze werkzaamheden ’s nachts moet worden uitgevoerd. Het kantoor voort hierbij aan dat het tijdens kantooruren afsluiten van de elektriciteitsvoorziening onrechtmatig is, gezien de aard en de omvang van de schade die daaruit voortvloeit. 

Van enige noodzaak om de werkzaamheden gedurende kantooruren en openingstijden van horecagelegenheden te verrichten is niet gebleken. De werkzaamheden moeten dan ook ’s nachts worden uitgevoerd

De zorgplicht wordt niet geschonden

De netbeheerder heeft haar zorgplicht beschreven in artikel 3.4 van de algemene voorwaarden. De netbeheerder stelt zich op het standpunt dat van haar in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij alleen ’s nachts werkzaamheden uitvoert. De rechtbank gaat mee in dit standpunt en is van mening dat de netwerkbeheerder haar zorgplicht niet schendt door deze voorgenomen stroomonderbreking.

Voorbereidingen treffen

Dat het advocatenkantoor niet ‘in de cloud’ werkt, maar een server in de kelder van haar kantoorpand heeft staan, en daardoor tijdens een onderbreking van elektriciteitstoevoer niet bij de zich op die server bevindende dossiers kan en ook geen e‑mailberichten kan ontvangen en verzenden, komt voor haar rekening en risico.

De rechter stelt dat het niet aannemelijk is dat de medewerkers van het advocatenkantoor helemaal niet meer kunnen werken tijdens de stroomonderbreking. De dossiers die op een server zijn opgeslagen kunnen bijvoorbeeld vooraf worden gekopieerd naar het bureaublad van een laptop, jurisprudentie- en/of literatuuronderzoek kan via een andere wifi-verbinding worden gedaan en telefoontjes kunnen worden gepleegd vanaf een mobiele telefoon en ontvangen via een tijdelijk ingeschakeld callcenter waarnaar het algemene telefoonnummer kan worden doorgeschakeld, zo stelt de voorzieningenrechter. Verder is de rechter van mening dat het advocatenkantoor een stroomaggregaat zou kunnen inzetten gedurende de stoomonderbreking. Volgens het advocatenkantoor zou dit onmogelijk zijn vanwege de duur van de vergunningsprocedure. De netbeheerder heeft echter de gemeente gevraagd of een spoedaanvraag tot de mogelijkheden behoort, en het antwoord op die vraag is door de gemeente bevestigd. 

Vordering wordt afgewezen

In de omstandigheden die het geval van het advocatenkantoor bijzonder maken, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om in te grijpen. Ten slotte neemt de rechter in zijn overweging mee dat het kantoor de afgelopen 15 jaar niet met een transportonderbreking is geconfronteerd. De voorzieningenrechter wijst de vordering af.