Online

Gevolgen van bestelprocedure op een website


Ontstaat er een overeenkomst door een bestelprocedure op een website te doorlopen?

Ik las vanavond een interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam. ECLI:NL:RBAMS:2016:9036. Deze uitspraak heeft betrekking op de vraag of er sprake was van een overeenkomst bij het doen van een on-line aankoop waarvan het gehele bestelproces tot aan de betaling was doorlopen. 

Een interessante uitspraak in het kader van Recht en ICT, het overeenkomstenrecht en het consumentenrecht.

De gedaagde in deze zaak heeft op de website van een ticketbureau het bestelproces doorlopen voor een aantal tickets voor het bijwonen van een muziekfestival. De gedaagde had tijdens het bestelproces aangegeven dat hij met zijn creditcard wilde betalen. Het ticketbureau heeft vervolgens een orderbevestiging naar het e-mailadres van de gedaagde verstuurd.

U heeft er voor gekozen de tickets als e-tickets te willen ontvangen. Zodra het volledige bedrag d.m.v. Creditcard voldaan is, zorgen wij ervoor dat u uiterlijk 7 dagen voor het evenement de tickets ontvangen heeft. Wanneer uw betaling met Creditcard mislukt kunt u deze hervatten in het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website. (…)

De betaling bleef echter uit en twee betalingsherinneringen in de vorm van een sommatie en een ingebrekestelling werden aan de gedaagde gestuurd.

Tickets4U vordert bij de kantonrechter de betaling van de hoofdsom voor de tickets en daarbij de buitengerechtelijke incassokosten, rente en proceskosten. Er was, zo stelt Tickets4U, sprake van een overeenkomst, waaruit de betalingsverplichting volgde. De gedaagde ontkent dat hij het bestelproces heeft afgerond. Tevens, zo stelt de gedaagde, zijn de aanmaningen naar zijn oude adres verstuurd, waardoor hij meer dan twee jaar niets meer van Tickets4U heeft vernomen. De verkorte verjaringstermijn in het kader van consumentenkoop van artikel 7:28 BW is volgens hem dus al verlopen.

Is er nu een overeenkomst tot stand gekomen?

Artikel 6:217 BW zegt hierover: “Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.” De rechter is van mening dat er in deze casus sprake is van een overeenkomst:

“De enkele betwisting van [gedaagde] dat hij het bestelproces niet heeft afgerond is onvoldoende tegenover de gemotiveerde stelling van Tickets4U, onderbouwd met stukken, dat [gedaagde] het hele bestelproces heeft doorlopen tot en met het plaatsen van een bestelling, hetgeen blijkt uit de overgelegde uitdraai van de webbezoeken van [gedaagde] en de voorbeelduitdraaien die Tickets4U van het bestelproces heeft overgelegd. Het moet er daarom voor worden gehouden dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.”

De rechter oordeelt verder:

“Deze overeenkomst is ook bevestigd door middel van (…) e-mail. [gedaagde] heeft niet betwist dat dit zijn e-mailadres is. Dat [gedaagde] de bestelling uiteindelijk niet heeft betaald doet aan de totstandkoming van de overeenkomst niet af.

Inzake de verjaringstermijn oordeelt de rechter dat de verkorte verjaringstermijn inderdaad van toepassing is, mede omdat deze juist is ingevoerd ter bescherming van de belangen van consumenten. Echter, tussen het versturen van de mail berichten en de brieven van Tickets4U, zit steeds minder dan twee jaar tijd. Hierdoor is de vordering niet verjaard.

Tickets4U is in het gelijk gesteld. De gedaagde is veroordeeld tot het betalen van de hoofdsom en de overige kosten.