Foto is Foto

Een foto is een foto


Is er sprake van een auteursrechtelijk beschermde foto wanneer deze is gemaakt door een amateur fotograaf met slechts een mobiele telefoon en zonder een persoonlijk stempel van de maker?

Een foto is een foto

Is er sprake van een auteursrechtelijk beschermde foto wanneer deze is gemaakt door een amateur fotograaf met slechts een mobiele telefoon en zonder een persoonlijk stempel van de maker?

Auteursrechtelijk beschermd

Deze vraag werd de Rechtbank Amsterdam voorgelegd. De eiseres in deze zaak had een foto gemaakt bij de uitvoering van een musical. Deze foto is vervolgens bij een mediabedrijf terechtgekomen die de foto heeft gepubliceerd. Als reactie hierop vordert de eiseres o.a. schadevergoeding. De eiseres voert aan dat zij auteursrechthebbende is van de foto en zij het exclusieve recht heeft om de foto te openbaren hetgeen door het mediabedrijf is geschonden.

Het mediabedrijf bestrijdt de vorderingen en betwist dat er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, nu de foto geen oorspronkelijk karakter en geen persoonlijk stempel van de maker heeft. Daarnaast is het mediabedrijf van mening dat de eiseres geen inkomsten is misgelopen doordat zij niet werkt als beroepsfotograaf en er een commercieel belang was gemoeid met de foto. 

Het soort toestel speelt geen rol

Naar het oordeel van de rechtbank is er wel degelijk spraken van een auteursrechtelijk beschermde foto. Voor een foto geldt dat deze alleen dan kan worden gekwalificeerd als een werk in auteursrechtelijke zin, indien de foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze weerspiegelt hetgeen tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Elke bewust genomen foto houdt keuzes in ten aanzien van belichtingssnelheid, diafragma, scherpstelling, scherptediepte, afstand, lichtinval, kadrering, compositie, achtergrond en wat dies meer zij. De mate van artistieke waardering speelt daarbij geen rol. Ook waarmee de foto is gemaakt, een fototoestel, dan wel een mobiele telefoon, maakt voor de beoordeling niet uit, zo motiveert de rechtbank. 

De schadevergoeding in deze zaak wordt gesteld op het bedrag dat de eiseres in eerste instantie in het kader van een schikking bereid was te accepteren.