Marktplaats

Aanbod en aanvaarding op Marktplaats


Je biedt wat aan op Marktplaats en je krijgt een aanbod binnen. Blij met het aanbod accepteer je dit maar vervolgens slaat de teleurstelling toe. De vermeende koper ziet af van de koop of laat niets meer van zich horen. Kun je in deze situatie de persoonsgegevens van de vermeende koper opvragen en kun je hem houden aan het aanbod?

Marktplaats hoeft gebruikersgegevens niet te verstrekken

Echt zo’n onderwerp dat vaak op verjaardagen aan bod komt. Je koopt wat op Marktplaats maar je ziet er op het laatste moment toch maar vanaf. Of andersom, je hebt wat aangeboden op Marktplaats en je hoort nooit meer iets van de vermeende koper. Kun je op zo’n moment bij Marktplaats aankloppen om de koper te achterhalen en de koop af te dwingen?

Dit onderwerp beperkt zich kennelijk niet tot verjaardagen aangezien deze vraag laatst aan de kantonrechter in Amsterdam is voorgelegd. 

Bod geaccepteerd

In de rechtszaak biedt een verkoper een verzameling postzegels aan via Marktplaats. Een geïnteresseerde  biedt vervolgens 6.000 euro voor de postzegels. De verkoper gaat hiermee akkoord en accepteert het aanbod. De verkoper vraagt de koper vervolgens wanneer deze de postzegels komt ophalen. De koper geeft vervolgens aan dat hij er vanaf ziet en de postzegels toch niet koopt. De verkoper laat het hier niet bij zitten en vraagt de gegevens van de koper op bij de klantenservice van Marktplaats.

Marktplaats gaat niet mee in deze vraag en geeft de gegevens van de vermeende koper niet door.

Geen koopovereenkomst

In haar voorwaarden stelt Marktplaats het volgende:

5. Biedingen zijn niet bindend

5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

De kantonrechter is van mening dat er tussen de verkoper en de koper geen koopovereenkomst tot stand is gekomen. In de Gebruiksvoorwaarden van Marktplaats is immers opgenomen dat biedingen op een product of een dienst in een advertentie niet bindend zijn

Geen gerechtvaardigd belang

De kantonrechter komt daarmee tot het oordeel dat de verkoper geen gerechtvaardigd belang heeft bij verstrekking van de persoonsgegevens. Er is immers geen overeenkomst tussen de verkoper en koper tot stand gekomen.

Een soortgelijke uitspraak bevestigd dit

Een interessante uitspraak met een zelfde soort uitkomst is toevallig ook een zaak waarin Marktplaats betrokken was. Het gaat hier om de zaak Stokke/Markplaats. In deze zaak vraagt Stokke aan Marktplaats om namen en adressen van verkopers die namaak Stokke stoelen aanbieden. Op deze manier wil Stokke achter de inbreuk makende verkopers aangaan. Ook hier weigert Marktplaats afgifte van de gevraagd persoonsgegevens.

12.1 Alle vorderingen, voor zover gebaseerd op de IE-rechten, zijn afgewezen op de grond dat zij niet evenredig zijn of op daarmee vergelijkbare gronden (…).

Adverteerders belang weegt zwaarder

De meeste advertenties waarover het hier gaat zijn geplaatst door particulieren. Zij handelen in de privésfeer. Het hof is van mening dat het belang van de particuliere adverteerders zwaarder weegt. Bovendien is het belang dat Stokke heeft bij het verkrijgen van de persoonsgegevens gering, zo motiveert het hof. Stokke laat de advertenties controleren die voor haar kinderstoelen op Marktplaats worden geplaatst. Deze controle wordt uitgevoerd door SNB REACT. Wanneer het duidelijk is  dat er een inbreuk makende Stokke advertentie is geplaatst op Marktplaats, wordt deze direct door Marktplaats verwijderd. Op deze manier worden er op Marktplaats vooral legale producten aangeboden. Zoals gezegd: door deze aanpak is het belang dat Stokke zou hebben zeer gering. Het belang van de adverteerders weegt zwaarder