Tag Archief van: Intellectueel eigendomsrecht

CEO fraude

Opgelicht door CEO fraude. Geen reden voor ontslag op staande voet.

De grote omvang van de schade met CEO fraude maakt op zichzelf nog niet dat sprake is van een dringende reden als grond voor ontslag op staande voet.
Auteursrecht

Eigenaar internetaansluiting zelf aansprakelijk voor filesharing

Een eigenaar van een internetaansluiting waarmee inbreuk op het auteursrecht is gemaakt, kan zich niet onttrekken aan zijn aansprakelijkheid.
Datalek en Diefstal

Inbreuk op de beveiliging van tokens leidt niet tot aansprakelijkheid

Een leverancier van security-tokens is niet aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan nadat zich een computerhack heeft voorgedaan
Geheim

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) biedt extra mogelijkheden om kennis en informatie te beschermen. De Wbb biedt het MKB veel voordelen.
Datalek en Diefstal

Het “wegnemen” van een licentiecode binnen het strafrecht

Een licentiecode wordt in juridische zin niet als "een goed" aangemerkt. Hierdoor heeft de verdachte de licentiecode niet door diefstal verkregen.
Software

Auteursrecht op het voorbereidende materiaal bij software ontwikkeling

Software wordt beschermd door het auteursrecht. Maar hoe zit het met de bescherming van het voorbereidende materiaal van de software?
Data en transactiegegevens

Onrechtmatige daad door ex-werknemer

Een voormalig werknemer kopieert een database van zijn voormalige werkgever. De rechter rekent de onrechtmatige gedraging mede aan zijn vennootschappen toe.
Wob

Wob beroep beperkt het auteursrecht

Deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS maakt duidelijk dat een Wob beroep een beperking kan opleveren van het auteursrecht.
Cloud computing

OM mag beslag leggen op cloud-data

De leverancier van een cloud-applicatie stelt zich op het standpunt dat zij niet kan worden aangemerkt als aanbieder van een “communicatiedienst” waarop de vordering is gericht.