NLdigital voorwaarden

NLdigital publiceert de opvolger van Nederland ICT voorwaarden


In deze algemene voorwaarden worden vooral de belangen van de leverancier behartigd. Of het nu gaat om de NLdigital voorwaarden of andere voorwaarden: lees de voorwaarden, ga erover in gesprek, onderhandel en leg de zaken die je van belang vindt vast in de overeenkomst. Je mag de NLdigital voorwaarden zelf niet aanpassen.

Geschatte leestijd: 6 minuten

NLdigital algemene voorwaarden

Vorige maand heeft brancheorganisatie NLdigital een nieuwe set van algemene voorwaarden gepubliceerd. Deze voorwaarden zijn de opvolger van de Nederland ICT voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zo beetje de standaard in de ICT branche en worden door veel ICT leveranciers gebruikt. De nieuwe NLdigital voorwaarden bouwen voort op vorige branchevoorwaarden, de Nederland ICT voorwaarden en haar voorgangers, de ICT Office voorwaarden en de Fenit voorwaarden. De voorgangers van de nieuwe NLdigital Voorwaarden blijven geldig. Als gebruiker ervan hoef je dan ook niet direct over te stappen op de nieuwe voorwaarden. Gelet op veranderende wet- en regelgeving is het wel verstandig om je voorwaarden steeds actueel te houden. Het is overigens niet de bedoeling dat je de NLdigital voorwaarden (of haar voorgangers) inhoudelijk aanpast. Op de NLdigital Voorwaarden rust het auteursrecht van NLdigital. 

Welke veranderingen brengt NLdigital

Wanneer je de NLdigital voorwaarden naast de Nederland ICT voorwaarden legt, zul je zien dat de opbouw redelijk hetzelfde is gebleven. Ook zijn veel clausules niet inhoudelijk aangepast. Het specifieke hoofdstuk “Dienstverlening” dat in de vorige voorwaarden was opgenomen vind je niet meer terug. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn naar het algemene deel verhuisd. Voordat ik specifiek inga op een aantal veranderingen wil ik hoofdstuk 2 van de NLdigital voorwaarden onder de aandacht brengen. 

Of het nu gaat om de NLdigital voorwaarden of andere voorwaarden: lees de voorwaarden, ga erover in gesprek, onderhandel en leg de zaken die van je van belang vindt vast in de overeenkomst.

Clausules voor verwerking

In hoofdstuk 2 zijn er standaardclausules voor verwerking opgenomen. Geen complete verwerkersovereenkomst maar clausules die samen met nader te maken “praktische” afspraken over de verwerkingen, een AVG verwerkersovereenkomst oplevert. NLdigital adviseert hierbij om praktische afspraken in de overeenkomst te maken of in een separate bijlage. Hiervoor is bijvoorbeeld het Data Pro Statement van NLdigital te gebruiken.

Een mooie stap voorwaarts om deze clausules in de voorwaarden op te nemen. Hieronder noem ik nog wat in het oog springende veranderingen.

Kosten exit regeling 

Om nog even bij de verwerkersovereenkomst te blijven. Op grond van art. 27.1 is de leverancier eraan gehouden de persoonsgegevens terug te leveren bij de beëindiging van de verwerkersovereenkomst. Overeenkomstig art. 27.2 is het raadzaam om vooraf afspraken te maken over de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dit om verrassingen achteraf te voorkomen.

Overname van personeel

Het verbod op de overname van personeel is niet langer in de voorwaarden opgenomen. Dit is in lijn met de bezwaren van de ACM inzake het mededingingsrecht. Zie hiervoor het ACM rapport uit 2019 “Leidraad samenwerking concurrenten”.

Wanneer je dit toch graag wil regelen kun je hierover afspraken maken in de overeenkomst zelf. 

Beveiliging

Over de Nederland ICT voorwaarden werd al gezegd dat ze in het voordeel van ICT leveranciers  konden worden uitgelegd. De bepalingen inzake beveiliging zijn uitgebreid maar zijn niet echt vriendelijker geworden voor de afnemers.

Als voorbeeld citeer hier artikel 7.1 van de nieuwe voorwaarden: “Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan leverancier bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van zijn producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is”. 

Intellectueel eigendom

In het hoofdstuk inzake intellectueel eigendom valt art. 10.7 op. Deze bepaling geeft de leverancier het recht om beeldmerken, logo’s of de naam van de klant te gebruiken in externe communicatie. Iets om rekening mee te houden!

Overeengekomen data en oplevering

De NLdigital voorwaarden vragen de afnemer diverse garanties en vrijwaringen te geven terwijl de verplichtingen van de ICT leverancier worden weggehouden. Wanneer je hard een datum van oplevering bent overeengekomen geldt dit slechts als een streven, zo kun je lezen in art. 14.1. Dit komt mij nogal eenzijdig over. Wanneer een harde opleverdatum van belang is, dan kun je hierover in de overeenkomst beter concrete afspraken maken en dit punt uitsluiten. 

Agile

Een laatste artikel dat ik noem, art. 42, heeft betrekking op Agile ontwikkeling van programmatuur en websites. Goed dat het expliciet aan bod komt in de nieuwe voorwaarden. Let er wel op dat je het resultaat uitsluitend mag testen op basis van objectieve, meetbare en vooraf overeengekomen criteria. Stel deze dus vooraf vast. Eventuele fouten en andere onvolkomenheden worden slechts hersteld indien het verantwoordelijke team daartoe besluit. Deze worden dan binnen een volgende iteratie uitgevoerd, waarbij de kosten voor de klant zijn. Op grond van art. 42.3 is de leverancier er na de laatste ontwikkelfase niet aan gehouden om fouten te herstellen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Gelet op dit artikel zou ik hierover dus vooraf goede afspraken maken.

NLdigital geschikt voor iedere ICT dienstverlener?

Wanneer je de NLdigital voorwaarden leest, valt het al snel op dat ze voor zeer veel verschillende ICT organisaties toepasbaar zijn. Ook wel logisch vanuit het perspectief dat het algemene voorwaarden zijn voor de gehele ICT branche. De keerzijde hiervan is dat er voor menig aanbieder tal van bepalingen instaan die absoluut niet relevant zijn. Dit kan een nadeel zijn bij de contractonderhandeling waarbij de voorwaarden aan bod komen. Deze leveranciers kunnen dan beter af zijn met voor hen specifieke leveringsvoorwaarden.

In het voordeel van ICT leveranciers

Ik heb het in dit artikel al eerder genoemd: over de Nederland ICT voorwaarden werd al gezegd dat ze in het voordeel van ICT leveranciers  konden worden uitgelegd. Dat geldt ook bij de nieuwe NLdigital voorwaarden. Ik kan hier nu een hele verhandeling over gaan schrijven maar ga dat hier niet doen. Ik vind het belangrijker om leveranciers en afnemers te wijzen op het feit dat je steeds kritisch naar de voorwaarden dient te kijken. Of het nu gaat om de NLdigital voorwaarden of andere voorwaarden: lees de voorwaarden, ga erover in gesprek, onderhandel en leg de zaken die van je van belang vindt vast in de overeenkomst. Doe dit zelf of betrek hierin een deskundige om je te laten bijstaan. Door vooraf te investeren in een goede overeenkomst voorkom je een hoop gezeur. Inderdaad: voorkomen is beter…

Vragen over algemene voorwaarden?

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.