Berichten

Bestuursrechter of civiele rechter

Naar de bestuursrechter of de civiele rechter?

Met een verzoek tot schadevergoeding op grond van de AVG naar de bestuursrechter of naar de civiele rechter? De weg van de Bestuursrechter biedt voordelen.
Schadevergoeding onder de AVG

Schadevergoeding onder de AVG onderbouwen

Een vordering op schade dient onderbouwd te worden. Dit geldt dus ook bij een schadevordering op grond van de AVG, zo blijkt uit deze jurisprudentie.
Commercieel belang geen grondslag

Handel in persoonsgegevens aan banden

Dit besluit kan behoorlijke gevolgen hebben voor de manier waarop persoonsgegevens worden verhandeld. Commercieel belang geeft geen rechtvaardigheidsgrond
ransomware een datalek

Een datalek op grond van de AVG na ransomware

Is ransomware een datalek? Moet je op grond van de AVG een datalek melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP) na een ransomware uitbraak?

Valentijnsdag en de AVG

Een hele geruststelling voor de anonieme Valentijn. De AVG respecteert onder voorwaarden de rechten en vrijheden van anderen.
Bewaartermijn AVG

Persoonsgegevens bewaren onder AVG

Een leidraad voor het bewaren van personeelsgegevens Je mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
Inzagerecht

Inzagerecht onder de AVG

De inzage in vertrouwelijke documenten mag worden beperken, als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Persoonsgegevens buiten de EU

Persoons-gegevens uitwisselen buiten de EU

Schrems II. De advocaat-generaal komt tot het oordeel dat de model doorgifte-overeenkomsten voldoende waarborgen bieden voor doorgifte van persoonsgegevens.
AVG en marketing. Het gerechtvaardigde belang.

Het gerechtvaardigd belang binnen de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook invloed op de manier waarop organisaties met marketing en acquisitie kunnen omgaan.
foto en portretrecht

Fotograferen en publiceren: over het portretrecht en de AVG

Gelet op de AVG lijkt het vrijwel onmogelijk om (portret)foto’s te publiceren via een website of social media. Dit blijkt genuanceerder te liggen.