Data Governance

Nieuwe Europese regels voor het delen van data


De hoeveelheid data die door Europese bedrijven, burgers en overheden wordt geproduceerd groeit exponentieel. De Data Governance Act legt de basis voor een Europese data governance in lijn met Europese waarden en principes. Met de data governance wil de Europese commissie eraan bijdragen dat Europa zijn data-economie uitbouwt en versterkt.

Europese regels rond data governance

Eerder dit jaar, in februari, lanceerde de Europese Commissie (EC) haar datastrategie. Dit als belangrijk onderdeel van de Europese digitale prioriteit. Naar aanleiding van deze datastrategie volgt nu een eerste voorstel voor een verordening: de Data Governance Act. Deze verordening legt de basis voor een Europese data governance in lijn met Europese waarden en principes. De datastrategie voorziet ook in de ontwikkeling van sectorale dataruimtes, bijvoorbeeld in negen sectoren waaronder de energie, industrie en gezondheidszorg.

Regels en middelen voor datagebruik

Onder data governance wordt het geheel van regels en middelen verstaan voor wie data gebruikt. Het gaat hier bijvoorbeeld om deelmechanismen, overeenkomsten en technische normen. Met de verordening wil de EC eraan bijdragen dat Europa zijn data-economie uitbouwt en versterkt. Het omvat niet de verplichting om data in de EU op te slaan en te verwerken. Het moet iedereen vrij staan om overeenkomsten te sluiten met de partners van hun keuze. Tegelijkertijd moet de EU ervoor zorgen dat bij de toegang tot gevoelige data (zoals persoonsgegevens) steeds wordt voldaan aan de waarden en het wettelijk kader van de EU

Data Governance Act

De Act omvat onder meer:

a. Maatregelen om het vertrouwen in het delen van data te versterken.

b. Nieuwe EU-regels rond neutraliteit. Deze zorgen ervoor dat data-intermediairs functioneren als betrouwbare partijen voor het delen van data.

c. Maatregelen om het hergebruik van data uit de publieke sector te vergemakkelijken.

d. Maatregelen die Europese burgers en bedrijven meer controle geven over het gebruik van hun data.  Dit omvat mede het  gemakkelijker en veiliger maken om data vrijwillig beschikbaar te maken voor een openbaar belang.

Datagroei

De hoeveelheid data die door Europese bedrijven, burgers en overheden wordt geproduceerd groeit exponentieel. Tegen 2025 zal de hoeveelheid data ten opzichte van 2018 naar verwachting vervijfvoudigd zijn. De EU regelgeving maakt het mogelijk om data optimaal te gaan benutten.  

Datawet

In 2021 zullen er nog specifieke regels volgen rondom de  dataruimtes. De EC heeft ook de komst van een datawet aangekondigd. Deze datawet heeft als doel om het delen van data tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden te bevorderen.