standaard verwerkersovereenkomst

Standaard verwerkersovereenkomst


De Europese Commissie (EC) heeft een standaard verwerkersovereenkomst aangenomen en gepubliceerd. Met deze verwerkersovereenkomst helpt de EC organisaties om AVG-proof afspraken te maken met hun verwerkers. Wat zijn de voor- en nadelen van deze template?

De verwerkersovereenkomst

Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen een verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Je wordt als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt op het moment dat je persoonsgegevens verwerk. De verwerker is de organisatie die namens jou de persoonsgegevens verwerkt. Aan deze verwerkersovereenkomst worden diverse eisen gesteld. Er zijn diverse standaarden en templates in omloop, bijvoorbeeld afkomstig van brancheorganisaties. De komst van een “officiële” standaard verwerkersovereenkomst is een welkome aanvulling.

Zoals uit artikel 28 lid 1 AVG blijkt, dient een verwerkingsverantwoordelijke er zeker van te zijn dat de verwerker afdoende garanties biedt, zodat de bescherming van de rechten van de betrokkene wordt gewaarborgd. In art. 28 lid 3 AVG staan de eisen opgesomd die aan een verwerkersovereenkomst worden gesteld. Binnen de AVG wordt aan de verwerker een grote verantwoordelijkheid toegekend. Dit uit zich onder meer in art. 28 lid 4 AVG. 

De EC biedt een Standaard verwerkersovereenkomst

De Europese Commissie heeft op 4 juni jl. een standaard verwerkersovereenkomst gepubliceerd waarmee aan de vereisten van het hierboven genoemde artikel 28 lid 3 en lid 4 van de AVG wordt voldaan. Het toepassen van deze standaard template heeft dus zeker voordelen. De standaard wordt geacht niet te worden aangepast. Eventuele aanvullende afspraken dienen dus in de bovenliggende overeenkomst te worden gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan afspraken over aansprakelijkheid. Hierin voorziet de standaard verwerkersovereenkomst niet.

Kies je overeenkomst zorgvuldig

Wanneer je verwerkingsverantwoordelijke bent en je wisselt persoonsgegevens uit met een derde is het niet direct vanzelfsprekend om hiervoor een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Alleen als je de opdrachtnemer kwalificeert als verwerker is er een dergelijke overeenkomst nodig. Dit hangt samen met de manier waarop je persoonsgegevens uitwisselt. Klik eens door naar dit artikel om hierover meer te weten te komen.

Vragen over verwerkersovereenkomsten?

Heb je nog vragen over (de toepassing van) verwerkersovereenkomsten of over het privacyrecht in het algemeen, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.