Het AVG recht op beperking van gegevensverwerking en het recht op gegevenswissing afgewezen.

Verzoeken op grond van de AVG terecht afgewezen


Onder de AVG hebben betrokkenen, dat zijn diegene van wie er persoonsgegevens worden verwerkt, een mate van controle over de verwerking van hun persoonsgegevens. Zo heeft een betrokkene het recht om in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en is er een recht op het wissen van gegevens. In deze uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland vind je een goed voorbeeld van waarop de aanspraak op deze rechten al kan mislopen.

Geschatte leestijd: 4 minuten

Rechten van betrokkene onder de AVG

Een betrokkene kan gebruik maken van het recht van bezwaar tegen de verwerking zijn persoonsgegevens. Dit op grond van art. 21 AVG. Uiteraard kan dit pas wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Als een betrokkene met succes bezwaar maakt dan dient de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking te staken. Ook kan een betrokkene gebruik maken van het recht op gegevenswissing. Dit recht op grond van art. 17 AVG is niet absoluut. Een betrokkene kan dit recht onder bepaalde voorwaarden uitoefenen. Art. 17 AVG ziet op de gegevenswissing onder de verwerkingsverantwoordelijke. 

Over dit onderwerp, hieronder een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Een goed voorbeeld van waarop de aanspraak op deze rechten al kan mislopen.

Verzoek om doorgestuurde persoonsgegevens te laten verwijderen

De directeur van het Bureau Financieel Toezicht heeft e-mails met informatie over een tuchtklacht gedeeld met medewerkers van het ministerie van Justitie en met een journalist. Dit was voor eiseres, tegen wie de tuchtklacht was ingediend, aanleiding om het Bureau Financieel Toezicht (de verweerder in deze zaak) te verzoeken dit als een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en deze “onrechtmatige verwerking” te staken. Daarnaast heeft de eiseres aan de verweerder onder meer verzocht om de medewerkers van het ministerie en de journalist op te dragen de persoonsgegevens te verwijderen en partijen waarmee de informatie is gedeeld ook daartoe te verplichten.

Eiseres gaat in beroep

Het Bureau Financieel Toezicht heeft zich op het standpunt gesteld -kort gezegd- dat het recht van bezwaar niet van toepassing is. Er kan dan ook geen beroep worden gedaan op de beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Verder, zo stelt zij, kan het verzoek tot verwijdering alleen betrekking hebben op persoonsgegevens die het Bureau Financieel Toezicht in haar eigen systemen verwerkt. De eiseres heeft tegen het besluit beroep ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 21 AVG ziet alleen op een doorlopende verwerking

De rechtbank stelt vast dat de verweerder de verwerking van persoonsgegevens niet meer kan staken. Het gaat immers om de eenmalige verzending van een e-mail, niet om een verwerking die nog steeds voortduurt. Op deze situatie ziet het recht van bezwaar op grond van art. 21 AVG niet.  Art. 21 AVG ziet op het staken van een doorlopende verwerking. Omdat de eiseres het recht op beperking van de verwerking, ex art. 18 AVG, inroept in afwachting van het antwoord op het tevergeefs ingeroepen recht op bezwaar, komt haar dat beperkingsrecht evenmin toe, zo oordeelt de rechtbank.

Artikel 17 AVG heeft geen werking bij derde ontvangers

Het verzoek van de eiseres tot het wissen van persoonsgegevens bij de derde ontvangers op het ministerie wordt door de rechtbank niet aangemerkt als een verzoek als bedoeld in art. 17 AVG. Art. 17 AVG heeft betrekking op persoonsgegevens die worden verwerkt bij de verwerkingsverantwoordelijke zelf. Dit artikel ziet niet op het recht tot verwijdering van persoonsgegevens onder derde ontvangers.

Beroep wordt ongegrond verklaard

De rechtbank is van mening dat de verweerder de drie verzoeken van de eiseres (de uitoefening van het recht op bezwaar, van het recht op beperking van de verwerking en van het recht op het wissen van gegevens) terecht heeft afgewezen. Het beroep wordt dan ook ongegrond verklaard. 

Meer weten?

Heb je nog vragen over dit onderwerp of over privacyvragen in het algemeen, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.