Google analytics alternatief

Moet je op zoek naar een alternatief voor Google Analytics?


De Oostenrijkse privacy toezichthouder heeft gesteld dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG. Dit naar aanleiding van een klacht van NOYB van Max Schrems. De AP heeft naar aanleiding hiervan een -in geel gearceerde- waarschuwing opgenomen dat het gebruik van Google Analytics mogelijk binnenkort niet is toegestaan. Ik verwacht dat je beter alvast op zoek kunt gaan naar een Europees alternatief voor Google Analytics.

Geschatte leestijd: 4 minuten

Google Analytics in strijd met de AVG

Veel websites gebruiken Google Analytics. Google Analytics wordt aangeboden door Google om statistieken van een website te verzamelen. Door middel van deze dienst krijgt je als eigenaar van een website inzicht in zaken als de bezoekersstromen en het paginagebruik. Google Analytics is een zeer veel gebruikte dienst die specifieke cookies gebruikt. De Oostenrijkse privacy toezichthouder, de DSB, heeft gesteld dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG. Moeten we nu stoppen met het gebruik van Google Analytics en welke alternatieven zijn er?

Standard Contractual Clauses bieden te weinig bescherming

Naar mening van de DSB is het gebruik van Google Analytics in strijd met de AVG. Bij gebruikmaking van deze Google dienst worden er persoonsgegevens naar de Verenigde Staten verstuurd. Het gaat daarbij om zaken als IP-adressen, gebruikersidentificatie, en browserparameters. De Standard Contractual Clauses (SCC) die gebruikt worden voor de doorgifte van de persoonsgegevens naar de VS bieden niet voldoende bescherming. Dit komt doordat Google in de VS is onderworpen aan het toezicht door Amerikaanse inlichtingendiensten. Dit laatste kan niet met de inzet van de SCC worden voorkomen.

Neemt de AP het standpunt van de DSB over?

Nu de Oostenrijkse privacy toezichthouder het gebruik van Google Analytics heeft verboden is de kans groot dat de ook andere Europese privacy toezichthouders waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dit besluit gaan overnemen. Nu zal je zeggen dat de AP eerder in een handleiding heeft aangegeven hoe je Google Analytics privacy vriendelijk kunt inzetten. Niets aan de hand toch? 

De DSB heeft hier in haar besluit ook al bij stilgestaan. De DSB stelt namelijk dat er bij een privacy vriendelijke inrichting nog steeds sprake is van persoonsgegevens en niet van geanonimiseerde gegevens. Hierdoor zijn de gegevens nog steeds herleidbaar tot een persoon. Het advies van de AP hierover is inmiddels al aangepast.

Max Schrems 1 2 3 (…) 101

Het standpunt van de DSB is gebaseerd op de Schrems II uitspraak. In deze uitspraak heeft het Europees Hof van Justitie het Privacy Shield ongeldig verklaard. Hierdoor is het Privacy Shield geen rechtsgeldige grondslag meer voor het doorgeven van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. De toepassing van de huidige modelcontracten van de Europese Commissie, de “standard contractual clauses” (SCC), zijn overeind gebleven. Het Hof heeft hierbij echter aangegeven dat de standard contractual clauses niet per definitie een passend beschermingsniveau waarborgen en het beschermingsniveau van een land per geval beoordeeld moet worden. Uit het Schrems ll arrest is duidelijk geworden dat de Verenigde Staten een onvoldoende beschermingsniveau biedt.

Het oordeel van de DSB volgt op een klacht van de privacy organisatie None of Your Business (NOYB). NOYB is opgericht door niemand minder dan dezelfde Max Schrems. NOYB heeft momenteel 101 klachten ingediend bij de Europese privacy toezichthouders.

Hoe nu verder, op zoek naar een alternatief?

De AP heeft in haar handleiding voor het privacy vriendelijk inzetten van Google Analytics, inmiddels een -in geel gearceerde- waarschuwing opgenomen dat “het gebruik van Google Analytics mogelijk binnenkort niet is toegestaan”. Mede doordat de AVG een Europese verordening is kan ik me voorstellen dat Google Analytics ook door de andere Europese toezichthouders verboden zal gaan worden. Maar hoe dan verder met je website statistieken? Ik verwacht dat je binnenkort op zoek kunt gaan naar Europese alternatieven, die zijn overigens in voldoende mate voorhanden. 

Vragen over Privacykwesties?

Heb je nog vragen over dit onderwerp of over het privacyrecht in het algemeen, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.