Schadevergoeding AVG

Schadevergoeding toegekend wegens privacy schending


De rechtbank Overijssel heeft een schadevergoeding toegekend wegens schending van de privacywetgeving. Naar mijn idee is dit de eerste schadevergoeding die is toegekend op grond van de AVG. Het zal vast niet de laatste zijn.

Schade

De rechtbank Overijssel heeft in een uitspraak van 28 mei j. een schadevergoeding van € 500 toegekend wegens schending van privacy door de gemeente Deventer.

Persoonsgegevens worden doorgestuurd

De betrokkene in deze zaak had twee Wob-verzoeken bij de gemeente Deventer ingediend. Ambtenaren van de gemeente Deventer hebben ambtenaren van andere bestuursorganen hierover per e-mail geïnformeerd, waarbij de persoonsgegevens van de betreffende man worden meegestuurd De betrokkene gaat daartegen in bezwaar. Dit wordt afgewezen. Vervolgens gaat de betrokkene in beroep bij de rechter. De rechtbank constateert dat de gemeente de persoonsgegevens van de man niet had mogen doorsturen, en gelast de gemeente een nieuw besluit te nemen. De gemeente neemt een nieuw besluit en geeft de betrokkene gelijk. Het verzoek om schadevergoeding wijst de gemeente echter af. De betrokkene gaat hiertegen in beroep bij de rechtbank.

Schadevergoeding wordt toegewezen

Omdat het verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen gaat de betrokkene opnieuw naar de rechter. De bestuursrechterkomt op 28 mei 2019 tot het oordeel dat de betrokkene “in zijn persoon is aangetast wegens verlies van controle over zijn persoonsgegevens”. Het betreft hier een persoonlijkheidsrecht. Dit betekent dat de betrokkene op grond van artikel 82 van de AVG in samenhang met artikel 6:106 van het BW recht heeft op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. Wat betreft de hoogte van die vergoeding neemt de rechtbank in acht dat in het onrechtmatige besluit geen rechtvaardiging is gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene. 

Schending van privacy

Nu er door de verspreiding van zijn persoonsgegevens sprake is geweest van een schending van de privacy van de betrokkene acht de rechtbank een schadevergoeding van € 500,- billijk. Naar mijn idee is dit de eerste schadevergoeding die is toegekend op grond van de AVG. Het zal vast niet de laatste zijn.