Ondernemers in het MKB helpen bij het opstellen en beoordelen van contracten, algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden. Ondernemingsrecht vanuit het Zeeuwse Middelburg.

Een review van een contract of van voorwaarden door Juridict kan uitkomst bieden. Juridict helpt ondernemers in het MKB om tot goede overeenkomsten te komen en risico’s te beperken.

Overeenkomst ontbinden
ICT overeenkomst nakomen

Juridict kan je helpen om risico’s te verkleinen door het opstellen van heldere overeenkomsten en goede algemene voorwaarden.

Ondernemers in het MKB sluiten voortdurend overeenkomsten. Door al tijdens de onderhandeling goede afspraken te maken, kun je veel problemen en conflicten voorkomen. Juridict helpt met contracten en algemene voorwaarden en combineert dit met praktische ervaring. Zijn er onduidelijkheden rondom contracten of voorwaarden?

Juridict helpt ondernemers in het MKB en is gespecialiseerd in het informatierecht. ICT ontwikkelingen gaan erg snel en zijn voor velen complex. De ICT biedt nu al mogelijkheden waarin het recht nog niet voorziet. Juridict heeft naast kennis van juridische aspecten al ervaring met nieuwe ICT ontwikkelingen. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op juridische consequenties van ICT ontwikkelingen.