Tag Archief van: Privacyrecht

Data Protection Officer

Definitieve richtlijn voor de Data Protection Officer

De Artikel 29-groep heeft een definitieve richtlijn voor de Data Protection Officer (DPO) ofwel de Functionaris Gegevensbescherming (FG) gepubliceerd.
Richtlijnen AVG

Richtlijnen voor de AVG

de Artikel 29 werkgroep heeft drie richtlijnen gepubliceerd. Voor dataportabiliteit, de Data Protection Officer en de richtlijnen voor de oezichthouder.
smartphone

Een grens gesteld aan het doorzoeken van smartphones.

Wanneer alle gegevens op een smartphone worden uitgelezen dan kan dit worden beschouwd als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
Overeenkomst

Verwerkersovereenkomst binnen de AVG

Het is voor zowel de verwerkingsverantwoordelijke die persoonsgegevens verwerkt, als voor de bewerker ervan van belang dat er verwerkers-overeenkomsten tot stand komen. Wacht hiermee niet te lang en zorg ervoor dat deze vóór 25 mei 2018 zijn overeengekomen.
elektronische communicatie

Bescherming bij online overeenkomst

De Europese Commissie heeft nieuwe wetgeving voorgesteld om de privacy bij elektronische communicatie beter te beschermen.
Richtlijnen AVG

Richtlijnen en toelichting bij de AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft samen met de andere Europese privacytoezichthouders een aantal begrippen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van een toelichting voorzien en hiermee verduidelijkt.
Data Protection Impact Assessment

De Privacy Impact Assessment

De Algemene verordening gegevensbescherming noemt in art. 35 de verplichting om een “gegevensbeschermingseffectbeoordeling” op te stellen. Deze beoordeling staat beter bekend als Privacy Impact Assessment, afgekort tot PIA. Wat is dit nu eigenlijk?
Data

Wat is nu eigenlijk een datalek?

In dit artikel ga ik echter nog een keer terug naar de huidige wet bescherming persoonsgegevens en sta ik in het bijzonder stil bij het “datalek”. Ik bemerk in de praktijk, ondanks deze wet nu een jaar van kracht is, dat er nog steeds onduidelijkheid is omtrent dit begrip.
AVG vervangt de Wbp

De AVG komt eraan. Bereid je erop voor,

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt met ingang van 25 mei 2018 de WBP. Bereid je erop voor.
Cloud data

Persoonsgegevens verwerken in de Cloud

Er zijn tal van “cloud” diensten waarbij het in sommige gevallen volstrekt onduidelijk is waar je data door de hostingpartij wordt opgeslagen. In Nederland, in Europa of daarbuiten?