Berichten

Zorgplicht van een ICT leverancier leidt tot aansprakelijkheid bij Ransomware

Zorgplicht en aansprakelijkheid ICT leverancier bij Ransomware

Een ICT leverancier heeft een wettelijke zorgplicht. Hierdoor kan een ICT leverancier aansprakelijk zijn voor de schade die voortkomt uit Ransomware.
Ontzorgen

Blijf ontzorgen in de ICT!

Binnen de ICT wordt er veel ontzorgd. Maar wat is dat “ontzorgen” nu eigenlijk?Juridisch gezien is het een overeenkomst van opdracht.
NLdigital voorwaarden

NLdigital publiceert de opvolger van Nederland ICT voorwaarden

Of het nu gaat om de NLdigital of andere voorwaarden: leg de zaken die van je van belang vindt vast in de overeenkomst.Je mag de voorwaarden niet aanpassen.
SLA ontbinden

Ontbinden van een SLA

In het geval van ontevredenheid kan een opdrachtgever kiezen voor ontbinding van de SLA of ICT overeenkomst. Wanneer is er sprake van een tekortkoming?
overeenkomst en overmacht corona

Over contracteren en overmacht tijdens de coronacrisis.

Hoe kun je onder de corona maatregelen het best contracteren? Wanneer is er sprake van overmacht? Kies je voor een ontbindende- of opschortende voorwaarden?
Service Level Agreement

De Service Level Agreement en de Haviltex-maatstaf

Naast objectief en meetbaar dient de Service level agreement (SLA) duidelijk te zijn. Hoe draagt de Haviltex-maatstaf bij aan de uitleg van de SLA.
inspanningsverplichting resultaatsverplichting

De ICT dienstenovereenkomst

Het verschil tussen een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting wordt zichtbaar bij de projectmethodiek van de ICT dienstenovereenkomst.
Contractvrijheid

Onderhandeling afbreken kan gevolgen hebben

Aan een overeenkomst gaat vaak een onderhandeling vooraf. Dit kun je afbreken tenzij het onaanvaardbaar is op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen.
Negatieve review

Negatieve review juridisch aanpakken

Het loont de moeite een negatieve beoordeling of review vooraf juridisch te laten toetsen aan de vereisten voor een onrechtmatige daad.
Faillissementswet heeft ook consequenties voor Cloud- en SAAS aanbieders

Gevolgen Faillissementswet voor Cloud- en SAAS aanbieders.

De wijzigingen van de Faillissementswet heeft consequenties voor ICT-aanbieders en dan in het bijzonder voor Cloud- en SAAS aanbieder.