Een overeenkomst komt tot stand door het doen van een aanbod en de aanvaarding daarvan. ICT-overeenkomsten komen vaak tot stand doordat een ICT leverancier een offerte uitbrengt aan een klant (het aanbod) en de klant deze offerte aanvaardt. Aanvaarding van een aanbod kan ook mondeling of via e-mail plaatsvinden. Zelfs kan de aanvaarding impliciet gebeuren, bijvoorbeeld door de ICT leverancier toe te laten tot het ICT-systeem en daar werkzaamheden te laten verrichten.

Wanneer zowel de leverancier als de afnemer haar eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren, ontstaat de vraag wiens algemene voorwaarden er geldt. Er is dan sprake van een Battle of the Forms. Voor deze situatie heeft de wetgever bepaald (art. 6:225 lid 3 BW) dat degene die als eerste zijn algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard wint, tenzij de andere partij deze uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.