Garantie vooraf regelen

Garantie bij een ICT Overeenkomst

De garantie bij een ICT-dienstenovereenkomst kan op verschillende manieren worden geregeld. Het is raadzaam om dit vooraf te regelen.
vingerafdruk

Het gebruik van vingerscansystemen uitgesloten?

Met een biometrisch gegeven zoals een vingerafdruk, ben je identificeerbaar. Volgens de AVG is een biometrisch gegeven een persoonsgegeven.
e-mail tracking

Hoe om te gaan met e-mail tracking

De data die met e-mail tracking wordt verzameld, is veelal aan te merken als persoonsgegevens in de zin van de AVG. Let hierop bij de verwerking ervan.
Wifi HavenJuridict

Wifi aanbieden: waar moet je op letten.

Waar dien je als bedrijf of organisatie op te letten wanneer je een internetverbinding over wifi beschikbaar wil stellen aan bezoekers.
Facebook

Heb je een Facebook Like-knop op je website?

Heb je op je website een like-knop van Facebook? Dan ben je samen met Facebook verantwoordelijk voor het verzamelen en doorzenden van persoonsgegevens.
Data en transactiegegevens

Transactiegegevens niet voor direct marketingdoeleinden gebruiken

De AP roept banken op, die voornemens zijn persoonsgegevens in transactiegegevens te verwerken voor direct marketing-doeleinden, om dit te heroverwegen.
ICT overeenkomst

Zorgplicht ook na beëindiging overeenkomst

Deze week een mooi voorbeeld van de zorgplicht die je als (ICT)leverancier kunt hebben, ook na de beëindiging van een overeenkomst.
Bewakingscamera

Inzet van bewakingscamera's in overeenstemming met de AVG?

Een aantal omwonenden van een bedrijfspand willen niet gefilmd worden als zij de openbare weg gebruiken. De AP heeft het verzoek afgewezen.
Schadevergoeding AVG

Schadevergoeding toegekend wegens privacy schending

De rechter heeft een schadevergoeding toegekend wegens schending van de privacywetgeving. Naar mijn idee de eerste schadevergoeding op grond van de AVG.
Service Level Agrement

Het belang van de SLA binnen ICT overeenkomsten

De Service Level Agreement is een gebruikelijk fenomeen in de ICT-sector. Een SLA is erop gericht dat afspraken worden nagekomen.