Overeenkomst

Verwerkersovereenkomst binnen de AVG

Het is voor zowel de verwerkingsverantwoordelijke die persoonsgegevens verwerkt, als voor de bewerker ervan van belang dat er verwerkers-overeenkomsten tot stand komen. Wacht hiermee niet te lang en zorg ervoor dat deze vóór 25 mei 2018 zijn overeengekomen.
Cloud computing

OM mag beslag leggen op cloud-data

De leverancier van een cloud-applicatie stelt zich op het standpunt dat zij niet kan worden aangemerkt als aanbieder van een “communicatiedienst” waarop de vordering is gericht.
mail werknemer inzien

Toegang tot mailbox van medewerker

Op grond van art. 8 EVRM heeft een werknemer echter het recht op privacy, ook binnen hun zakelijke mailomgeving. De werkgever dient dit te respecteren. Dit recht is echter niet absoluut.
elektronische communicatie

Bescherming bij online overeenkomst

De Europese Commissie heeft nieuwe wetgeving voorgesteld om de privacy bij elektronische communicatie beter te beschermen.
Online

Gevolgen van bestelprocedure op een website

Deze uitspraak heeft betrekking op de vraag of er sprake was van een overeenkomst bij het doen van een on-line aankoop waarvan het gehele bestelproces tot aan de betaling was doorlopen.
Richtlijnen AVG

Richtlijnen en toelichting bij de AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft samen met de andere Europese privacytoezichthouders een aantal begrippen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van een toelichting voorzien en hiermee verduidelijkt.
Overeenkomst ontbinden

Ontbinden van de ICT overeenkomst

In het geval ontevredenheid over de dienstverlening kan een opdrachtgever kiezen voor de ontbinding van de overeenkomst. Op dat moment stuit de opdrachtgever echter op een vraag die binnen de ICT-overeenkomst veelal lastig is om te beantwoorden: is er sprake van een tekortkoming?
Data Protection Impact Assessment

De Privacy Impact Assessment

De Algemene verordening gegevensbescherming noemt in art. 35 de verplichting om een “gegevensbeschermingseffectbeoordeling” op te stellen. Deze beoordeling staat beter bekend als Privacy Impact Assessment, afgekort tot PIA. Wat is dit nu eigenlijk?
Data

Wat is nu eigenlijk een datalek?

In dit artikel ga ik echter nog een keer terug naar de huidige wet bescherming persoonsgegevens en sta ik in het bijzonder stil bij het “datalek”. Ik bemerk in de praktijk, ondanks deze wet nu een jaar van kracht is, dat er nog steeds onduidelijkheid is omtrent dit begrip.
AVG vervangt de Wbp

De AVG komt eraan. Bereid je erop voor,

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt met ingang van 25 mei 2018 de WBP. Bereid je erop voor.