Negatieve review

Negatieve review juridisch aanpakken

Het loont de moeite een negatieve beoordeling of review vooraf juridisch te laten toetsen aan de vereisten voor een onrechtmatige daad.
Ontzorgen

Blijf ontzorgen!

Binnen de ICT wordt er veel ontzorgd. Maar wat is dat “ontzorgen” nu eigenlijk?Juridisch gezien is het een overeenkomst van opdracht.
Persoonsgegevens buiten de EU

Persoons-gegevens uitwisselen buiten de EU

Schrems II. De advocaat-generaal komt tot het oordeel dat de model doorgifte-overeenkomsten voldoende waarborgen bieden voor doorgifte van persoonsgegevens.
AVG en marketing. Het gerechtvaardigde belang.

Het gerechtvaardigd belang binnen de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook invloed op de manier waarop organisaties met marketing en acquisitie kunnen omgaan.
foto en portretrecht

Fotograferen en publiceren: over het portretrecht en de AVG

Gelet op de AVG lijkt het vrijwel onmogelijk om (portret)foto’s te publiceren via een website of social media. Dit blijkt genuanceerder te liggen.
Bedrijfskalender-AVG-en-Portretrecht

Mag je foto's van medewerkers voor je marketing gebruiken?

Foto's van medewerkers voor marketingdoeleinden gebruiken zoals op je website of als mailing? Onder de AVG en het portretrecht gaat het om belangenafweging.
Cookiewall

AP verbiedt de toepassing van een Cookiewall

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat zogenaamde cookiewalls niet voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
email tracking

Hoe om te gaan met e-mail tracking

De gegevens die met e-mail tracking worden verzameld, zijn veelal aan te merken als persoonsgegevens in de zin van de AVG. Let op bij de verwerking hiervan.
AVG en verwerkersovereenkomst

Welke eisen stelt de AVG aan de verwerkersovereenkomst?

Binnen de AVG zijn zowel de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker verplicht om een aantal onderwerpen vast te leggen in een verwerkersovereenkomst.
Sinterklaas

Mag Sinterklaas persoonsgegevens van kinderen verwerken?

Stond Sinterklaas voor de deur met een vraag over de AVG. Mag de Sint persoonsgegevens van kinderen verwerken? Over Leeftijd en toestemming van ouders.