Data

Geheime geluidsopname geen inbreuk op privacy, wel ontslag.


Geheime geluidsopname geen inbreuk op privacy, toch volgt ontslag

Arbeidsrecht

Dat het vakgebied van Recht en ICT ook betrekking heeft op het arbeidsrecht getuige de volgende uitspraak van de kanonrechter in Rotterdam. Een werkgever verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een van haar medewerkers. Dit mede op grond van een verstoorde arbeidsrelatie doordat de medewerker in de optiek van de werkgever een ongeoorloofde inbreuk heeft gemaakt op de privacy van betrokkenen door in het geheim gesprekken op te nemen.

Werknemer maakt in het geheim geluidsopnamen

Aan haar verzoek legt de werkgever ten grondslag dat de arbeidsrelatie met de werknemer is verstoord. Dit komt doordat de betreffende medewerker meer dan een jaar in het geheim gesprekken heeft opgenomen met de werkgever, haar medewerkers en klantrelaties. De medeweker had dit gedaan met het oog op een eventuele rechtszaak. De werkgever is van mening dat de werknemer ongeoorloofde inbreuk gemaakt heeft op de privacy van betrokkenen. Het in het geheim opnemen van gesprekken is dan ook voor de werkgever aanleiding geweest om de werknemer te schorsen. Nu de arbeidsrelatie onherstelbaar is verstoord heeft de werkgever een procedure gestart om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Schending van privacy?

Op grond van art. 139a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) is het stiekem maken van geluidsopnames van een gesprek alleen dan strafbaar, als de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is aan het gesprek. Een werknemer hoeft geen toestemming te vragen om gesprekken op te nemen en hoeft dit ook niet vooraf aan de werkgever, werknemers of relaties van de werkgever aan te kondigen. Hierbij geldt dus wel dat de werknemer zelf dient deel te nemen aan het gesprek. In strafrechtelijke zin, zo oordeelt de rechter, heeft de werknemer dus niks verkeerd gedaan.  Hetzelfde geldt voor de schending van de privacy. De werknemer heeft de opnames niet openbaar gemaakt of daarvan misbruik gemaakt. Hij heeft de opnames zelfs niet in de procedure gebuikt. De rechter is dan ook van mening dat er geen sprake van is dat de privacy van betrokkenen door de werknemer is geschonden.

Verstoring van de arbeidsrelatie

Dit betekent echter nog niet dat het gedrag van de medewerker, in de verhouding tussen een werkgever en werknemer, niet kan leiden tot een verstoring van die relatie. Aan het verzoek tot ontbinding legt de werkgever primair ten grondslag dat de arbeidsrelatie met de werknemer onherstelbaar is verstoord. Het gaat hier om de zogenaamde g-grond. De kantonrechter oordeelt over de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever ontbonden moet worden. In geval van ontbinding dient de rechter ook te beoordelen of er aan werknemer een transitievergoeding moet worden toegekend.

Zoals gezegd is de rechter van mening dat de werknemer In strafrechtelijke zin niets verkeerd heeft gedaan. Dit betekent echter niet dat het gedrag van niet kan leiden tot een verstoring van die relatie. 

Ondanks dat er dus geen sprake is van de schending van privacy, is de kantonrechter wel van mening dat de arbeidsrelatie is verstoord. De kantonrechter komt mede tot dit oordeel doordat de werknemer het opnemen van de gesprekken heeft ingezet als dreigmiddel jegens de werkgever. Tevens nam de werknemer al gedurende meer dan een jaar gesprekken op en dit getuigt, zo stelt de rechter, van een grote mate van wantrouwen jegens de werkgever. De kantonrechter is hiermee van oordeel dat er sprake is van een ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie en komt tot het besluit om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Aan werknemer wordt een transitievergoeding toegekend.

Deze uitspraak laat (juridisch tenminste) op een mooie manier zien dat het in het geheim opnemen van gesprekken door een werknemer niet in strijd hoeft te zijn met de privacywetgeving. Dit “gelijk van de werknemer” kan arbeidsrechtelijk echter heel anders uitpakken.