smartphone

De smartphone in een autohouder bedienen


Over het wel of niet mogen bedienen van een smartphone in een autohouder

Telefoon vasthouden?

In een uitspraak van 2017 van de Rechtbank Noord-Nederland is voor dat moment vast komen te staan dat  onder het begrip ‘vasthouden’ van een telefoon ook moet worden verstaan het met een hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard en dit is daarom dan ook strafbaar, aldus de Rechtbank.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag, 7 maart, in hoger beroep uitspraak gedaan in deze kwestie. Volgens het hof valt het bedienen van een mobiele telefoon terwijl deze niet wordt vastgehouden niet onder het bereik van artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. In dit artikel wordt namelijk gesproken over het “vasthouden” van een mobiele telefoon en niet van “telefoneren”, zo oordeelt het Hof.

Telefoon in de houder

De kantonrechter had eerder geoordeeld dat onder het begrip vasthouden ook moet worden verstaan “het met een hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard.”. Zowel de betrokkene als de officier van justitie hebben vervolgens hoger beroep ingesteld. De officier van justitie heeft verzocht om de beslissing van de kantonrechter te bevestigen met overneming van de gronden waarop deze beslissing berust. Zijn hoger beroep is door het Hof niet-ontvankelijk verklaart bij gebrek aan procesbelang. In deze zaak kon niet worden vastgesteld dat de telefoon is vastgehouden tijdens het besturen van de auto. Het hof is gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 61a RVV 1990 van oordeel dat het bedienen van een mobiele telefoon terwijl deze niet wordt vastgehouden, niet onder het bereik van de strafbepaling kan worden gebracht. De sanctie is ten onrechte opgelegd, zo oordeelt het Hof.

Uit de Nota van Toelichting volgt dat de regelgever er bewust voor heeft gekozen om slechts het vasthouden van de mobiele telefoon te verbieden. Dat de regelgever het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden heeft verboden, betekent daarom geenszins dat het bedienen van een mobiele telefoon tijdens het rijden niet is toegestaan, indien de telefoon niet wordt vastgehouden. Voor zover het telefoneren, dan wel het bedienen van de mobiele telefoon gevaarlijk wordt geacht, wat daar verder ook van zij, heeft de regelgever dit niet verboden. Derhalve is het oordeel van de kantonrechter, dat onder het begrip vasthouden ook moet worden verstaan het met een hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard, niet juist. Indien de advocaat-generaal het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid gewenst acht dat het bedienen van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig strafbaar wordt gesteld, dient hij zich tot de regelgever te richten. Nu artikel 61a van het RVV 1990 niet de basis kan zijn voor zodanig extensieve interpretatie gaat dit de rechtsvormende taak van het hof te buiten.

Met deze uitspraak is de politiek weer aan zet.