avg en social media

Guidelines AVG en social media


Het belangrijkste doel van de EDPB richtlijnen inzake AVG en social media is om de rollen en verantwoordelijkheden tussen de social mediaproviders en de doelgroepen te verduidelijken.

EDPB guidelines AVG en social media

Op 13 april jl. heeft de European Data Protection Board (EDPB), een nieuwe AVG-guideline aangenomen over targeting van gebruikers van sociale media. Targeting van gebruikers is een manier om gericht te adverteren. Het wordt ondermeer toegepast door social media aanbieders. De EDPB richtlijn inzake AVG en social media verduidelijkt de verantwoordelijkheden tussen de social media provider en de doelgroepen die ge-target worden.

Consultatie inzake AVG en social media

De EDPB publiceerde in 2020 al eerder een voorlopige consultatieversie van de guidelines inzake AVG en social media. Op basis van de reacties uit deze consultatie heeft de EDPB nog een aantal wijzingen doorgevoerd.

Targeting en social media

Targetingdiensten maken het voor de “targeters” mogelijk om specifieke berichten over te brengen aan de gebruikers van sociale media. Denk bijvoorbeeld aan om commerciële- en politieke berichten. De mechanismen om gebruikers van sociale media te targeten zijn in de loop van de tijd steeds verfijnder geworden. De achterliggende gedachte hierbij is, dat hoe beter de fit is, hoe hoger de conversie wordt en dus hoe effectiever de targetingcampagne is.

De richtlijnen bieden een richtsnoer met betrekking tot het targeten van gebruikers van sociale media in relatie tot de AVG. Dit in het bijzonder met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de doelgroepen en de aanbieders van sociale media. Hierbij wordt door de EDPB ook rekening gehouden met de jurisprudentie van het HvJ-EU. De richtlijnen maken aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk hoe de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de doelgroepen en de social mediaproviders eruit kan zien.

Verantwoordelijkheden rondom targeting

Het belangrijkste doel van deze richtlijnen is om de rollen en verantwoordelijkheden tussen de social mediaproviders en de doelgroep te verduidelijken. Om dit te kunnen doen, benoemen de richtlijnen de potentiële risico’s voor de rechten en vrijheden van individuen, de belangrijkste actoren en hun rollen, en wordt de toepassing van de belangrijkste gegevensbeschermingsvereisten benoemd. Denk hierbij aan zaken als rechtmatigheid, transparantie, toepassing van de DPIA, etc. Ook worden de belangrijkste elementen van overeenkomsten tussen aanbieders van sociale media en de doelgroepen genoemd.

Meer weten over de EDPB richtlijn inzake AVG en social media?

Heb je nog vragen over dit onderwerpen of privacyvragen in het algemeen, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.