Negatieve en onterechte recensie

Negatieve of onterechte recensie op een website aanpakken


Positieve beoordelingen en recensies zijn voor vele bedrijven erg belangrijk voor de aanwas van nieuwe klanten. Een keerzijde van dit principe is dat ook negatieve ervaringen op deze manier kenbaar gemaakt kunnen worden. Maar wanneer de beoordelingen en recensies onterecht zijn en daarmee de reputatie van je product of bedrijf wordt aangetast, dan hoef je dit niet zomaar te accepteren. Je kunt onterechte recensie aanpakken!

Negatieve en onterechte recensies

Ongeveer een jaar geleden schreef ik hoe je een (onterechte) negatieve review of recensie juridisch kan aanpakken. Op 8 september jl. deed de rechtbank Amsterdam een uitspraak in een geschil over een recensie tussen een autodealer en een klant. De rechtbank kwam in het kort geding tot het oordeel dat een review op Google Maps onrechtmatig is wanneer de recensie niet is gebaseerd op een eigen ervaring.

Negatieve uitlating

De eiser in deze zaak (C/131687962 I KG ZA 20-687 MDvH/TF) is een B.V. waarvan een andere BV de eigenaar/bestuurder is. De heer x is enige aandeelhouder en bestuurder. Deze heer x heeft zijn privéauto in onderhoud gehad bij een autodealer. Over dit onderhoud is een geschil ontstaan. De autodealer heeft hierop een recensie geplaatst op Google Maps: “De heer x leren kennen als een volstrekt (financieel) onbetrouwbaar persoon. Let heel goed op als je hiermee “in zee gaat’’.’’ De heer x sommeert vervolgens om de recensie te laten verwijderen. De autodealer geeft hieraan gehoor maar plaatst korte tijd later de tekst: “de enige aandeelhouder, directeur en werknemer, de heer x leren kennen als een volstrekt (financieel) onbetrouwbaar persoon. Let heel goed op als je met hem ‘’in zee gaat’’.’’

Onrechtmatige recensie

De eiser in deze zaak stelt dat de autodealer onrechtmatig heeft gehandeld met het plaatsen van de recensie op Google Maps. De eiser motiveert dit door aan te dragen dat de recensie niet juist is en ten tweede dat de recensie op het bedrijfsaccount van de heer x is geplaatst terwijl de kwestie rond de auto privé is. 

De rechtbank bevestigd in overweging 4.3 de onrechtmatigheid van de recensie:

Nu de recensie niet ziet op (de dienstverlening van) x en door de recensie de goede naam van x wordt aangetast, waardoor waarschijnlijk is dat zij schade zal lijden, doordat potentiële klanten van x hierdoor kunnen worden afgeschrikt, is de recensie onrechtmatig jegens x.

De rechtbank oordeelt dat de recensies van bedrijfsvermelding van de heer x op het platform van Google inderdaad onrechtmatig zijn, voor zover die niet zijn gebaseerd op een daadwerkelijke ervaring met het bedrijf van de heer x.

Verboden om nieuwe recensies te plaatsen

Overeenkomstig de vordering wijst de rechter het verbod tot het plaatsen van deze recensie toe, ondanks dat de autodealer beide recensies had verwijderd. Dit doet de rechter omdat de autodealer eerder heeft geweigerd om een door x aangeboden onthoudingsverklaring te ondertekenen. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat de autodealer lichtvaardig weer een soortgelijke Google-recensie zal plaatsen. Opvallend is wel dat de rechtbank het verbod beperkt tot recensie op Google Maps en niet voor recensie op social media in het algemeen. 

Conclusie

Positieve beoordelingen en recensies zijn voor vele bedrijven erg belangrijk voor de aanwas van nieuwe klanten. Een keerzijde van dit principe is dat ook negatieve ervaringen op deze manier kenbaar gemaakt kunnen worden. Maar wanneer de beoordelingen en recensies niet terecht zijn en daarmee de reputatie van je product of bedrijf wordt aangetast, dan hoef je dit dus niet zomaar te accepteren.

Vragen over dit onderwerp?

Neem voor meer informatie gerust contact op. Vragen staat vrij!