Metadata, interne notities en telefoongegevens zijn onderdeel van het AVG inzagerecht

Metadata, telefoongegevens en notities onderdeel AVG inzagerecht

Metadata, interne notities en telefoongegevens zijn onderdeel van het AVG inzagerecht. Rekestprocedure tussen huurder en woningcorporatie
Software testen met persoonsgegevens?

Software testen met persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke mag software testen met persoonsgegevens uit de productieomgeving. Testgegevens niet langer bewaren dan nodig.
AVG gegevens wissen

Verwerkingsverantwoordelijke dient derden te informeren over verzoek tot gegevenswissing

Als verwerkingsverantwoordelijke dien je passende maatregelen te treffen om ook derden te informeren over een intrekking van toestemming. 
Omdat het moet van de AVG. Maar is dat zo?

Omdat het moet van de AVG

Waarom een verwerkersovereenkomst ondertekenen die je wordt voorgelegd? De motivatie waarom dit nodig is, luidt dan veelal: “want dat moet volgens de AVG”.
Vordering tot meewerken aan migratie webshop toegewezen

Vordering tot meewerken aan migratie webshop toegewezen

Een aantal vaak voorkomende issues bij IT-overeenkomsten in deze uitspraak: het gebruiksrecht, de exit-regeling en de bijzondere zorgplicht.
Het belemmeringsverbod van de Waadi en het relatiebeding

Het belemmeringsverbod in de Waadi tegenover het relatiebeding

Het belemmeringsverbod van de Waadi kan gevolgen hebben ingeval een werkgever een relatiebeding is overeengekomen met de werknemer.
Bewoording “met betalingsverplichting” geen vereiste van art. 6:230v lid 3 BW

Informatieplicht bij bestelknop op website wordt taalkundig uitgelegd

Heb je een bestelknop op je website? Zorg er dan voor dat het voor een consument duidelijk is dat er een betaalverplichting ontstaat.
Werken waar je wilt, ook in het buitenland?

Werken waar je wilt, ook in het buitenland?

Werken waar je wilt. Hoe zit het met het thuiswerken vanuit het buitenland bij dit wetsvoorstel? Moet dit altijd worden toegestaan?
Advies en tips voor een goed ICT-contract

Hét ICT-contract bestaat niet

Dé ICT-overeenkomst of hét ICT-contract bestaat niet. Beoordeel de inhoud en lees de voorwaarden. Advies en tips voor een goed ICT-contract
Schadevergoeding na datalek

Vordering schadevergoeding na datalek onvoldoende onderbouwd

Schadevergoeding na datalek onvoldoende onderbouwd en afgewezen. Een eis tot schadevergoeding concreet en met objectieve gegevens onderbouwen.