Het commercieel belang als een gerechtvaardigd belang of toch niet?

Het commercieel belang als gerechtvaardigd belang, of toch niet?

Het commercieel belang als een gerechtvaardigd belang binnen de AVG of toch niet? Kritiek van de Europese Commissie aan het adres van de AP.
Vordering afgewezen door het niet meewerken aan deskundigenonderzoek

Vordering afgewezen door het niet meewerken aan deskundigenonderzoek

Eiser wil niet meewerken aan een deskundigenonderzoek zoals gevraagd door de rechtbank. Geen bewijs geleverd, de vorderingen wordt afgewezen.
Inzet van Google Analytics

Update van de Franse toezichthouder over de inzet van Google Analytics

De Franse toezichthouder CNIL heeft een mogelijk oplossing gepubliceerd waardoor Google Analytics toch gebruikt kan blijven worden.
Het AVG recht op beperking van gegevensverwerking en het recht op gegevenswissing afgewezen.

Verzoeken op grond van de AVG terecht afgewezen

Een betrokkene heeft binnen de AVG o.a. recht om bezwaar te maken en het recht op het wissen van gegevens. Een beroep hierop kan mislopen.
Schadevergoeding wegens omzetderving en beoordelingsschade

Beoordelingsschade en omzetderving door ICT problemen

ICT-bedrijf levert niet de beloofde ontzorging en er ontstaat schade. Schadevergoeding toegekend wegens omzetderving en "beoordelingsschade".
Begrip persoonsgegevens wordt ruim uitgelegd

Het begrip “persoonsgegevens” wordt ruim uitgelegd

Verwijzend naar een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU kiest de rechtbank voor een ruime uitleg van het begrip "persoonsgegevens".
Is de AVG van toepassing op persoonsgegevens uit strafrechtelijke vervolging door FIOD?

Is de AVG van toepassing op persoonsgegevens uit strafrechtelijke vervolging door de FIOD?

Is de AVG van toepassing op de overdracht en verwerking van persoonsgegevens op grond van de Wpg door de FIOD en Belastingdienst?
Recht op inzage AVG en de reikwijdte van artikel 15 AVG

Recht op inzage AVG; de reikwijdte van artikel 15 AVG

Recht op inzage AVG: de reikwijdte van artikel 15 AVG. Wat wordt er verstaan onder het verstrekken van “kopieën van de persoonsgegevens”?
Geschil software implementatie

Geschil software implementatie: Haviltex of CAO-norm?

Implementatie software leidt tot een gang naar de rechter die de overeenkomst mag uitleggen. Wordt de Haviltex of CAO-norm gehanteerd?
Belangenafweging AVG ook zonder dat eerst de verwerking vaststaat

Belangenafweging AVG ook zonder dat eerst de verwerking vaststaat

Belangenafweging AVG ook zonder dat de verwerking vaststaat. De verzoeker in deze zaak wordt door het hof Amsterdam in het ongelijk gesteld.