Ransomware voorkomen

Ransomware: voorkomen is beter dan aansprakelijk stellen

De gevolgen van een ransomware besmetting kunnen groot zijn. De vraag die dan al snel opkomt is wie je aansprakelijk kunt stellen voor deze schade?
Data Protection Officer

Definitieve richtlijn voor de Data Protection Officer

De Artikel 29-groep heeft een definitieve richtlijn voor de Data Protection Officer (DPO) ofwel de Functionaris Gegevensbescherming (FG) gepubliceerd.
Richtlijnen AVG

Richtlijnen voor de AVG

de Artikel 29 werkgroep heeft drie richtlijnen gepubliceerd. Voor dataportabiliteit, de Data Protection Officer en de richtlijnen voor de oezichthouder.
smartphone

Een grens gesteld aan het doorzoeken van smartphones.

Wanneer alle gegevens op een smartphone worden uitgelezen dan kan dit worden beschouwd als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
Sociale media en consumentenwetgeving

Sociale media en consumentenwetgeving

De gebruiksvoorwaarden die de aanbieders van sociale media hanteren moeten in overeenstemming worden gebracht met de Europese consumentenwetgeving.
Overeenkomst

Verwerkersovereenkomst binnen de AVG

Het is voor zowel de verwerkingsverantwoordelijke die persoonsgegevens verwerkt, als voor de bewerker ervan van belang dat er verwerkers-overeenkomsten tot stand komen. Wacht hiermee niet te lang en zorg ervoor dat deze vóór 25 mei 2018 zijn overeengekomen.
Cloud computing

OM mag beslag leggen op cloud-data

De leverancier van een cloud-applicatie stelt zich op het standpunt dat zij niet kan worden aangemerkt als aanbieder van een “communicatiedienst” waarop de vordering is gericht.
elektronische communicatie

Bescherming bij online overeenkomst

De Europese Commissie heeft nieuwe wetgeving voorgesteld om de privacy bij elektronische communicatie beter te beschermen.
Online

Gevolgen van bestelprocedure op een website

Deze uitspraak heeft betrekking op de vraag of er sprake was van een overeenkomst bij het doen van een on-line aankoop waarvan het gehele bestelproces tot aan de betaling was doorlopen.
Richtlijnen AVG

Richtlijnen en toelichting bij de AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft samen met de andere Europese privacytoezichthouders een aantal begrippen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van een toelichting voorzien en hiermee verduidelijkt.