Schadevergoeding onder de AVG

Schadevergoeding onder de AVG onderbouwen

Een vordering op schade dient onderbouwd te worden. Dit geldt dus ook bij een schadevordering op grond van de AVG, zo blijkt uit deze jurisprudentie.
SLA ontbinden

Ontbinden van een SLA

In het geval van ontevredenheid kan een opdrachtgever kiezen voor ontbinding van de SLA of ICT overeenkomst. Wanneer is er sprake van een tekortkoming?
overeenkomst en overmacht corona

Over contracteren en overmacht tijdens de coronacrisis.

Hoe kun je onder de corona maatregelen het best contracteren? Wanneer is er sprake van overmacht? Kies je voor een ontbindende- of opschortende voorwaarden?
Service Level Agreement

De Service Level Agreement en de Haviltex-maatstaf

Naast objectief en meetbaar dient de Service level agreement (SLA) duidelijk te zijn. Hoe draagt de Haviltex-maatstaf bij aan de uitleg van de SLA.
Commercieel belang geen grondslag

Handel in persoonsgegevens aan banden

Dit besluit kan behoorlijke gevolgen hebben voor de manier waarop persoonsgegevens worden verhandeld. Commercieel belang geeft geen rechtvaardigheidsgrond
Weens koopverdrag

Het Weens Koopverdrag

Toepassing van het Weens Koopverdrag zal in bepaalde situaties voor een leverancier voordeliger uitpakken dan het toepassen van het Nederlands recht.
inspanningsverplichting resultaatsverplichting

De ICT dienstenovereenkomst

Het verschil tussen een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting wordt zichtbaar bij de projectmethodiek van de ICT dienstenovereenkomst.
ransomware een datalek

Een datalek op grond van de AVG na ransomware

Is ransomware een datalek? Moet je op grond van de AVG een datalek melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP) na een ransomware uitbraak?
Contractvrijheid

Onderhandeling afbreken kan gevolgen hebben

Aan een overeenkomst gaat vaak een onderhandeling vooraf. Dit kun je afbreken tenzij het onaanvaardbaar is op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen.

Valentijnsdag en de AVG

Een hele geruststelling voor de anonieme Valentijn. De AVG respecteert onder voorwaarden de rechten en vrijheden van anderen.