immateriële schadevergoeding

Immateriële schadevergoeding op grond van AVG door ondoordachte email

Gedaagde in deze zaak verstuurt per ongeluk een e-mail met Excel bijlage die persoonsgegevens bevat. Immateriële schadevergoeding toegekend.
Vernietiging persoonsgegevens op grond van AVG en Wmo

Vernietiging persoonsgegevens op grond van de AVG en Wmo

Vernietiging persoonsgegevens op grond van AVG en Wmo. De Wmo bevat als lex specialis een concretisering van de algemene normen.
Inzagerecht onder de AVG

Inzagerecht onder de AVG

Het inzagerecht onder de AVG mag worden beperken, als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Europees onderzoek naar het gebruik clouddiensten door overheidsinstellingen

Europees onderzoek naar gebruik clouddiensten door overheidsinstellingen

Nationale toezichthoudende autoriteiten waaronder de AP en GBA starten naar het gebruik van clouddiensten door overheidsdiensten.
Ben ik verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker

Ben ik een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker? Advies bij het verwerken van persoonsgegevens onder het privacyrecht, waaronder de AVG.
schadevergoeding onder de avg

Geen dubbele schadevergoeding bij beroep op AVG

Op grond van art. 82 AVG heeft een betrokkene recht heeft op schadevergoeding, indien zijn gegevens in strijd met de AVG worden verwerkt.
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wachten op reactie van de leidende toezichthouder

De Consumentenbond dient een klacht in bij de AP tegen onrechtmatige verwerking door Google en vraagt om handhavend op te treden.
onbewerkte kopie van ID-bewijs

Vastleggen onbewerkte kopie van ID-bewijs door bank in strijd met de AVG

Mag een bank een kopie of scan van een onbewerkt ID-bewijs verwerken om te voldoen aan de verplichtingen onder de Wwft?
Google analytics alternatief

Moet je op zoek naar een alternatief voor Google Analytics?

De Oostenrijkse privacy toezichthouder verklaart Google Analytics in strijd met de AVG. Moet je op zoek naar een Europees alternatief?
Portretrecht werknemer

Portretrecht ten gunste van de werkgever

In deze uitspraak zie je het belang om als werkgever een bepaling over het portretrecht in je arbeidsvoorwaarden op te nemen.