Schadevergoeding wegens omzetderving en beoordelingsschade

Beoordelingsschade en omzetderving door ICT problemen

ICT-bedrijf levert niet de beloofde ontzorging en er ontstaat schade. Schadevergoeding toegekend wegens omzetderving en "beoordelingsschade".
Begrip persoonsgegevens wordt ruim uitgelegd

Het begrip “persoonsgegevens” wordt ruim uitgelegd

Verwijzend naar een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU kiest de rechtbank voor een ruime uitleg van het begrip "persoonsgegevens".
Is de AVG van toepassing op persoonsgegevens uit strafrechtelijke vervolging door FIOD?

Is de AVG van toepassing op persoonsgegevens uit strafrechtelijke vervolging door de FIOD?

Is de AVG van toepassing op de overdracht en verwerking van persoonsgegevens op grond van de Wpg door de FIOD en Belastingdienst?
Recht op inzage AVG en de reikwijdte van artikel 15 AVG

Recht op inzage AVG; de reikwijdte van artikel 15 AVG

Recht op inzage AVG: de reikwijdte van artikel 15 AVG. Wat wordt er verstaan onder het verstrekken van “kopieën van de persoonsgegevens”?
Geschil software implementatie

Geschil software implementatie: Haviltex of CAO-norm?

Implementatie software leidt tot een gang naar de rechter die de overeenkomst mag uitleggen. Wordt de Haviltex of CAO-norm gehanteerd?
Belangenafweging AVG ook zonder dat eerst de verwerking vaststaat

Belangenafweging AVG ook zonder dat eerst de verwerking vaststaat

Belangenafweging AVG ook zonder dat de verwerking vaststaat. De verzoeker in deze zaak wordt door het hof Amsterdam in het ongelijk gesteld.
Adequaatheidsbesluit AVG

Goede stap naar nieuw adequaatheidsbesluit

De EDPB heeft aangegeven dat er een goede eerste stap is gemaakt om tot nieuwe afspraken te komen over de doorgifte van persoonsgegevens.
open normen in de AVG

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid.

Open normen in de AVG: adequate beveiliging en passende maatregelen in relatie tot datalekken of aansprakelijkheid. Hoe te handelen?
modernisering consumentenbescherming

Modernisering consumentenbescherming

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming waardoor consumenten beter worden geïnformeerd.
IT-dienstverlener-beveiliging

IT-dienstverlener tekortgeschoten door onvoldoende beveiliging

IT-dienstverlener is tekortgeschoten door onvoldoende beveiliging en kan zich niet beroepen op algemene voorwaarden. Vordering toegewezen.