Website

De gebruikersvoorwaarden van een website accepteren

Aanvaard je door het surfen op een website de gebruikersvoorwaarden van die betreffende site? In dit artikel de click wrap- en de browse wrap overeenkomst.
Camera

De inzet van verborgen camera’s op de werkvloer

Binnen de AVG is het gebruiken van verborgen camera’s op de werkvloer alleen onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Het EHRM bevestigt dit.
Software

Auteursrecht op het voorbereidende materiaal bij software ontwikkeling

Software wordt beschermd door het auteursrecht. Maar hoe zit het met de bescherming van het voorbereidende materiaal van de software?
Data en transactiegegevens

Onrechtmatige daad door ex-werknemer

Een voormalig werknemer kopieert een database van zijn voormalige werkgever. De rechter rekent de onrechtmatige gedraging mede aan zijn vennootschappen toe.
Sociale Media

Uitspraak in een kort geding inzake uitingen via Twitter en WordPress

Twitter en Wordpress zijn er toe veroordeeld om bepaalde uitingen te verwijderen en gegevens van personen te verstrekken.
PSD2

Implementatiebesluit PSD2 niet in overeenstemming met de AVG

De AP heeft een advies gegeven over het ontwerp “Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten”, PSD2. De AP adviseert de ontwerpversie te herzien.
Sociale media

Bescherming van persoonsgegevens uit sociale media

Mailadressen uit sociale netwerken zoals LinkedIn en Facebook mogen niet zonder meer worden aangewend voor marketingactiviteiten.
Wob

Wob beroep beperkt het auteursrecht

Deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS maakt duidelijk dat een Wob beroep een beperking kan opleveren van het auteursrecht.
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Steeds meer invulling van de AVG

In de afgelopen paar weken is er weer veel gebeurd op het terrein van de (AVG. Zo is het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet AVG (UAVG) gepubliceerd.
WhatsApp en sms

Whatsapp- en sms-berichten van ambtenaren

Whatsapp-berichten en sms-berichten van ambtenaren vallen als object onder de documentdefinitie van de Wet openbaarheid van bestuur.