Verwerker en de AVG

Verantwoordelijkheid van de verwerker binnen de AVG

Een verwerker handelt overeenkomstig de instructies van de verantwoordelijke en onder diens uitdrukkelijke verantwoordelijkheid.
Aanbesteding ICT

Fouten bij aanbesteding ICT-systeem

Bij deze aanbesteding voor een ICT systeem zijn er zowel door de aanbestedende partij als door de aanbieder fouten gemaakt.
Data Protection Impact Assessment

De Data protection impact assessment binnen de AVG

Door middel van een DPIA is het mogelijk om inzicht te krijgen in risico’s van gegevensverwerking. Zo kunnen er tijdig passende maatregelen worden genomen.
Bezwaarschrift

Bezwaarschrift via de elektronische weg

Ondanks e-mail geen rechtsgeldige manier is waarmee je een bezwaarschrift kunt indienen, kan een e-mail niet simpelweg genegeerd worden.
Functionaris gegevensbescherming

Data Protection Officer ofwel Functionaris Gegevensbescherming

De FG moet erop toezien dat de AVG wordt nageleefd. Een aantal terugkerende vragen rondom de aanstelling van de FG en zijn taken behandel ik in dit artikel.
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij ICT overeenkomsten

In dit artikel een voorbeeld van een geschil waarin de algemene voorwaarden van een ICT dienstverlener een belangrijke rol spelen.
Patiëntgegevens

Herleidbaarheid van individuele personen

Een kort geding met de eis om de verwerking van patiëntgegevens te staken totdat is vastgesteld dat de verwerking van de patiëntgegevens rechtmatig is.
Privacy van medewerkers

Over privacyrechten van werknemers en de AVG

De privacytoezichthouders geven werkgevers een richtlijn voor een goede balans tussen hun belangen en de bescherming van de privacy van werknemers.
Tekortgeschoten bij backup

ICT-leverancier tekortgeschoten door afwezigheid back-up

Het niet maken van een back-up door een ICT-bedrijf alvorens een update uit te voeren met dataverlies tot gevolg is een toerekenbare tekortkoming
Documentatieplicht AVG

De documentatieplicht binnen de AVG

De meldplicht komt met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) te vervallen. In plaats daarvan komt er een documentatieplicht.